Çalıştaylar

Ülkemizin 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması yolunda, Demir ve Demir Dışı Metaller alt sektörlerine yönelik olarak daha fazla katma değerin ülkemizde bırakılması, hammadde ithalatı bağımlılığının azaltılması, tedarik güvenliği ve sürekliliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücünün artışının sağlanması temel hedefleri doğrultusunda Birliğimiz tarafından sektörün önde gelen firmalarının yanı sıra, önemli kamu kurum ve kuruluşları ile sektörel dernek temsilcilerinin yer aldığı Çalıştaylar düzenlenmektedir.

Bu çalıştaylarda ortak akıl yöntemiyle alınan kararlar doğrultusunda sektörel ihracat eylem planları belirlenip, yol haritaları çizilmektedir.