SPRİNG FAİR 2018 Milli Katılım

SPRİNG FAİR 2018

04-08 ŞUBAT 2018

BİRMİNGHAM/İNGİLTERE

Fuar Başvuru Linki: https://goo.gl/PJsvnT

04-08 Şubat 2018 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenecek olan “Spring Fair 2018” Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda 2. kez Birliğimizce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu fuar Ev ve Mutfak Eşyaları, Hediyelik Eşya, Ev ve Bahçe Dekorasyonu ve Oyuncak sektörleri ağırlıklı olmak üzere geniş kapsamlı bir fuar olup; her sene gerçekleştirilen fuarın 42.si National Exhibition Center (NEC) fuar alanında düzenlenmektedir.

Spring Fair 2018 Fuarına Birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmalarımız için yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, ikramlar, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 595 €/m2 olacağı öngörülmektedir.

Katılmak isteyen üyelerimizin, https://goo.gl/PJsvnT linkinde yer alan Başvuru Formunu doldurmaları ve talep edilen her m2 alan için 150 € katılım bedeli ön ödemesinin yatırıldığını gösterir banka dekontunu(hesap bilgileri başvuru formunda yer almaktadır) en geç 27 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimiz Metaller Sektör Şubesi'ne (E-mail: havva.deniz@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir. Firma yer tahsisi aşamasında yapılabilecek kura çekiminde başvuru önceliği dikkate alınacaktır.

Fuara ilişkin yukarıda öngörülen katılım bedelinin tamamının şirket hesabından EFT veya şirket hesabından banka havalesi kanalıyla Birliğimiz hesabına ödenmesi gerekmektedir. 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında firmalara katılım bedeli üzerinden verilecek olan destek tutarı (%50) daha sonra T.C.Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan, doğrudan katılımcılarımızın banka hesaplarına ödenecektir. Azami destek tutarı ise her durumda 75.000 TL'yi geçemeyecektir.

Birliğimiz, Ekonomi Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması halinde gerçekleştirilecek olan fuar organizasyonlarını, yapılacak başvuruların sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına bağlı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Fuar organizasyonunun Birlik tarafından iptal edilmesi durumunda başvuran firmaların ödemiş oldukları avans tutarlar eksiksiz olarak iade edilir. Bununla birlikte, avans ödemenin yapılmış olması kesinlikle Fuara katılımı garanti etmez ve nihai katılım kararı Birlik tarafından başvuruda bulunan tüm firmalara yazılı olarak bildirilir.

Katılım Şartları

 • Fuar başvurusu için, en geç 27 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/PJsvnT linkinde yer alan başvuru formunun doldurulup talep edilen m2 başına €150 avans tutarının ( örnek olarak; 10 m2 için €1.500) yatırılması gerekmektedir. Online başvurular, avans ödemesi gerçekleştirildikten sonra geçerli sayılacaktır.
 • Avans ödemesinin yapıldığına dair dekontun Birliğimiz Metaller Şubesine (E-posta: havva.deniz@immib.org.tr gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
 • Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.
 • Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması kabul edilmemektedir.
 • Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri; başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı kriterleri göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacak olup takdir hakkı Birliğimize aittir.
 • Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2'lerde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır.
 • Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
 • Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.
 • 2009/5 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)'de yer alan “Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler destekten yararlanamamaktadır.
 • https://goo.gl/PJsvnT linkinde yer alan başvuru formunun ilgili üye tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Birlik Üyesi Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.

Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler

Fuar alanı yer kira bedeli

Stant inşası, temel dekorasyon ve sergileme üniteleri

Ürünlerin nakliyesi, gümrük ve sigorta işlemleri

Fuar katılımına ilişkin yurtdışı ilan ve tanıtımlar, fuar katalogu işlemleri

Fuar süresince, iletişim ofis ve ikram hizmeti

Devlet desteği başvuru işlemleri ve takibi

Fuarda sergilenen ürün grupları

Ev ve Mutfak Eşyaları

Bahçe Dekorasyonu ve Aksesuar

Hediyelik eşya

Oyuncak