2020 17 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelgenin hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Genelgeye ve ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumrukislemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Bilgilerinize sunarım.

 

EK: 1 Sayfa (YYS Elektronik Başvuru İşlemleri konulu 2020/17 sayılı Genelge)