AB / Askıya Alma Rejimi ve Otonom Tarife Kotası Açılması Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, Avrupa Birliği (AB)'nde bazı tarım ve sanayi ürünlerinde Ortak Gümrük Tarifesi vergilerinin askıya alınması ile otonom tarife kotası açılmasına ilişkin sırasıyla 1387/2013/AB ve 1388/2013/AB sayılı Konsey Tüzüklerini tadil etmek üzere Konsey Tüzük taslaklarının hazırlandığı ve söz konusu taslakların 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yasalaşarak, yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ekler:

1- Askıya Alma Rejimi Tüzük Taslağı (50 Sayfa)

2- Otonom Tarife Kotası Tüzük Taslağı (13 Sayfa)

İlgili Dosyalar

ABEK.pdf646,70 KB