AB Mevzuat Değişiklikleri Hk

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler adına Avrupa Komisyonu (Komisyon) tarafından yürütülen anti-damping soruşturmaları, 8 Haziran 2016 tarihli “AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Yapılan Dampingli İthalata Karşı Korunmaya İlişkin 2016/1036 sayılı AB Parlamentosu ve Konseyi Kararı” çerçevesinde; telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) soruşturmaları ise 8 Haziran 2016 tarihli “AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Yapılan Sübvansiyonlu İthalata Karşı Korunmaya İlişkin 2016/1037 sayılı AB Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Kararı” kapsamında yürütülmektedir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıda, söz konusu mevzuatta değişiklik yapılması için Komisyon tarafından 2016 yılının Kasım ayında sunulan değişiklik önerisinin AB Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edildiği ve bu yılın sonunda AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen söz konusu değişikliklerde iki ana hususun yer aldığı belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, söz konusu değişikliğin ilkinin anti-damping soruşturmalarına yönelik olduğu belirtilerek Komisyonun, soruşturma başlatılan bir ülkenin firmaları için damping marjı hesaplanırken devlet müdahalesinden dolayı o ülkenin iç piyasa satış fiyatları ve maliyetlerinin baz alınamayacağına karar vermesi durumunda, o ülkeyle benzer ekonomik gelişme ve sosyal ve çevresel korumaya sahip bir başka ülkenin iç piyasa satış fiyatları ve maliyetlerini baz alabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ikinci önemli değişikliğin ise telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) soruşturmalarına ilişkin olduğu ve Komisyonun, soruşturma başlatıldıktan sonra yeni bir sübvansiyonun ya da sübvansiyonların varlığını tespit ettiğinde, söz konusu soruşturma incelemesine bu yeni sübvansiyonu (sübvansiyonları) da dâhil edebileceği belirtilmektedir.

Bilgileri ve ayrıntısına http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3703_en.htm linkinden ulaşılabilen söz konusu değişiklikleri bilgilerinize sunarız.