ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin 2018-2020 Uzatma Kararı

Sayın Üyelerimiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin Haziran 2015 tarihinde uzatılmasına yönelik verilen yetkilendirmenin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erdiği, akabinde söz konusu sistemin uzatılmasına yönelik çalışmaların başladığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 23 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanan 1625 sayılı Kanun ile ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla uzatılmıştır. Diğer uzatma Kanunlarında olduğu gibi bu uzatma Kanun'unda da ödenmiş vergilerin geri ödenmesi söz konusu olup, anılan Kanun'un yürürlüğe giriş tarihi olan 22 Nisan 2018 tarihine kadar da ödenen vergilerin geri alınabilmesini teminen ithalatçı firmaların gerekli formlarda “A” işaretini koymaya devam etmesinin gerekmekte olduğu vurgulanmaktadır.

Bilgileri ve gereği rica olunur.