ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Şubesi (OFAC)'nin, İran'a ilişkin yaptırım uygulanan örgüt/kişiler (SDN) listesine dâhil ettiği kişi ve kuruluşlara dair 04 Ocak 2018 ve 12 Ocak 2018 tarihli açıklamaları ve Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yasası kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileri ve bağlı kurum/kuruluşlarından oluşan 41 gerçek ve tüzel kişinin terörizmle bağlantısı gerekçeleriyle söz konusu listeye dâhil edildiğine ilişkin 31 Ekim 2017 tarihli duyurusu ekte iletilmektedir.

 

Aynı yazıda devamla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının, ülkemizde hukuken bağlayıcı niteliği bulunduğu, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım kararı ve uygulamaların Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığının bulunduğu hususuna vurgu yapılmaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ekler:

  1. 12 Ocak 2018 ve 4 Ocak 2018 tarihli duyurular
  2. 31 Ekim 2017 tarihli duyuru

İlgili Dosyalar

ABDEK.pdf5,00 MB