AEA ve Norveç Hibeleri Kapsamında Kaynak Tahsisi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığından gelen, Oslo Büyükelçiliğinin bir yazısına atfen, Norveç Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Norveç, Liechtenstein ve İzlanda'nın Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri kapsamında, Avrupa'da bölgesel işbirliğini teşvik etmek ve sınır aşan projeleri desteklemek üzere 146 milyon NOK (yaklaşık 15 milyon Avro) kaynak tahsis ettiği bildirilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, ilgili açıklamada bölgesel işbirliğini teşvik için ayrılan 34,5 milyon Avro'luk kaynağın ilk kısmını oluşturan 15 milyon Avro'luk bölümü için proje çağrısında bulunulduğu, sağlıktan sivil topluma çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek projelerin finansmanında kullanılacak bu kaynaktan 15 Avrupa Birliği ülkesinin (Bulgaristan, Hırvatistan, GKRY, Çekya, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya) yanı sıra aralarında ülkemizin de yer aldığı 10 ülkenin daha faydalanabilecekleri proje tekliflerinin en az 3 ülke tarafından ortak olarak sunulması gerektiği belirtilmektedir.

 

Söz konusu kaynağa ilişkin detaylı bilgilere https://eeagrants.org/regionalcooperation  bağlantısından erişilebilmektedir.

 

Bilgilerinize arz ederim.