Bahreyn Ülke Günü Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in bir yazısına atfen, DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi ve Albaraka Türk Katılım Bankası işbirliği ile Türk İş Dünyası'nı Bahreyn'deki iş imkânları ve yatırım fırsatlarına dair bilgilendirmek amacı ile 7 Eylül 2017 tarihinde Albaraka Türk Genel Merkezi'nde “Bahreyn Ülke Günü Etkinliği” gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

Yazının devamında, bölge hakkında bilgiye yer verilmekte olup, bölgenin 1936'da ilk ham petrol ihraç eden ülke konumunda olduğu, Ağustos 2006'da ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan ilk Körfez Ülkesi olarak Bahreyn'de petrol ürünlerinin ülke ihracatının yüzde 60'ını, devlet gelirlerinin ise yüzde 70'ini oluşturmakta olduğu, ancak kalkınma çabalarının başlangıçta petrol gelirlerine dayandığı ülkede, doğal kaynakların sınırlı olması sebebiyle sürdürülebilir kalkınma için petrol dışı sektörlere yönelmenin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

 

Öte yandan, Bahreyn'in, ekonomik çeşitlilik konusunda Basra Körfezi'nin en zengin ülkesi olduğu, ulaşım ve iletişim alanında ileri teknolojiler kullanılan ülkede çok sayıda uluslararası şirketin yatırımı bulunduğu, BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi'nin 2016 yılı verilerine göre en gelişmiş ülkeler arasında yer aldığı, anılan listede 47. sırada yer alan ülkenin ortalama yaşam beklentisi, okuryazar oranı ve kişi başına düşen gelirle çok sayıda ülkeyi geride bıraktığı, ülkede kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 37 bin 200 ABD Doları olduğu ve ülkenin Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Arap Birliği, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası

kurumların üyesi olduğu bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, ücretsiz katılımın mümkün olduğu toplantıya iştirak etmek isteyen firmaların 29 Ağustos 2017 tarihine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/444/9114  internet bağlantısından kayıt gerçekleştirmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

Ek: Program (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

bahreynek.pdf75,10 KB