Cezayir İthalat Lisansları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:     a) 05.04.2017 tarih ve 4527 sayılı yazımız.

b) 13.04.2017 tarih ve 4985 sayılı yazımız.

 

İlgi'de kayıtlı yazılarımızda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılara atıfla, Cezayir'e tüm ülkelerden gerçekleştirilecek 21 ürün ithalatında lisans uygulamasına geçildiği, doğrudan kullanılmayan ancak, ithal edildiği gibi iç ticarete konu edilen tüm sanayi ve gıda ürünleri için mezkur uygulamanın geçerli olacağı ve ithalat işlemleri sırasında Cezayir Ticaret Bakanlığınca verilen ithalat lisansının aranacağı, Cezayir'deki ithalatçıların söz konusu ithal lisansını alabilmesi için, Vilayetlerdeki Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği hususu bildirilmiştir.

 

Bu defa, Cezayir Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen malumata göre, Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya atıfla, bir örneği Ek-1'de yer alan 8 ürünün ithalatında daha lisans uygulamasının başlatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların lisans alabilmesi için Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın Vilayetlerdeki Ticaret Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği belirtilmektedir.

 

Diğer taraftan, lisans uygulamasına ek olarak, yine Cezayir Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen malumata göre; Cezayir'deki bankaların, bir örneği Ek-2'de yer alan ve Gümrük Tarife Pozisyonları hâlihazırda belli olmayan 24 üründe ise, sadece ülkemizden değil tüm ülkelerden yapılan ithalatlarına ilişkin ödemeleri yapmadığı ve bu ürünlerde ithalat işlemlerinin bekletildiği bildirilmektedir.

 

Bununla birlikte, dış ticaretten sorumlu kurum olan Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin resmi bir açıklaması olmadığı, sonuç itibariyle, söz konusu kati yasağın yerine ithal lisansı veya miktar kısıtlaması uygulamalarının birisinin yürürlüğe girmesinin beklendiği, hâlihazırda Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin nasıl bir uygulamaya gideceği yönünde bir açıklık söz konusu olmadığı ve resmi bir bildirimin olması halinde yine ihracatçılarımıza duyurulacağına ilişkin bilgi edinilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ek:

1-İthalat Lisansı Aranan 8 Ürün listesi

2-Ödemeleri Yapılmayan 24 Ürün listesi

İlgili Dosyalar

CEZAYİR-EK.pdf523,20 KB