Confindustria Etkinliği Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden aınan bir yazıda, İtalya Sanayiciler Birliği Konfederasyonu'nun (Confindustria) organize ettiği, İtalyan ve uluslararası şirketleri bir araya getirmeyi amaçlayan CONNEXT 2020 isimli etkinliğin 27-28 Şubat 2020 tarihlerinde Milano'da düzenleneceği belirtilerek, ikinci kez düzenlenecek olan söz konusu etkinliğin sanayi birlikleri, ticaret odaları, özel ve kamu kurumları, kredi ve finans kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve her ölçekteki şirketin katılımıyla tecrübe ve görüş paylaşımı imkanı sağlayacağı; bu yılın temalarının 'Smart Factory', 'Sustainable Planet', 'People at the Heart Progress' ve 'Cities of the Future' olarak belirlendiği, İtalyan ve uluslararası şirketler arasında B2B düzenlenmesi imkanı sunacağı bildirilmektedir.

Etkinliğe ilişkin bilgilere https://connext.confindustria.it/2020/international?locale=en internet bağlantısından ve ekte yer alan broşürden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarım.


EK: Confindustria Etkinlik Broşürü (7 Sayfa)