Covid-19 Tedbirleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan “Koronavirüs (COVİD-19)” başta virüsün etkin olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada ticari ve ekonomik hayatı da olumsuz etkilemektedir. Nitekim toplu katılımla gerçekleştirilen faaliyetler ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlere getirilen kısıtlamalar ve tedarik zincirlerinde yaşanılan belirsizlikler nedeniyle yurt dışı faaliyetler yapılamamakta ve bu durum işbirliği kuruluşları ile firmalarımızın mağduriyetine yol açabilmektedir.

Bu çerçevede, 19.06.2020 tarihi itibariyle;
* 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan Kuruluşların Proje sürelerine,
* 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde Marka ve Turquality Destek Programları kapsamında desteklenmekte olan şirketlerin destek sürelerine,
* 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan tasarımcı şirket ve tasarım ofislerinin destek sürelerine,
* 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan işbirliği kuruluşları ve şirketlerin destek sürelerine,
* 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan TTM'lerin Proje sürelerine,
* 2010/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan UR-GE Projelerinin sürelerine,
* 2014/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan KTZ Yetkinlik Projeleri sürelerine

6 ay ilave süre verilmesi hususu, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in 20 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2006/4 sayılı Tebliğ'in 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'in 20 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Ticaret Bakanlığınca uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarım.