Etikette Yerli Malı Logosu Kullanımı

Sayın Üyemiz,

5 Ekim 2018 tarih ve 30556 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı denetiminde olan FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 'de tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İlgili Tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerini kapsar.

Kaynak