FIATA Diploma Eğitim Kayıtları hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizde bu yıl 5. dönemine 21 Eylül'de başlanacak olan lojistik ve taşımacılık sektörüne özel mesleki eğitim olan “FIATA Diploma in Freight Forwarding - FIATA Diploma Eğitimi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteği ile gerçekleştirileceği ve diploma sahiplerinin 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'ne göre taşıma işleri faaliyetlerinde bulunacak firmalarda mesleki yeterlilik şartı olarak aranan ÜDY veya ODY belgesinden muaf tutulacağı ifade edilmektedir.

21 Eylül 2019 - 13 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Diploma Eğitimi derslerini başarıyla tamamlayan katılımcıların FIATA Diploması, FIATA Hava Kargo Sertifikası ve İTÜ tarafından verilen Lojistik Uzmanlık Sertifikası'nı almaya hak kazanacağı belirtilmekte olup, anılan eğitime katılmak için UTİKAD ile iletişime geçilmesi gerektiği belirtilmektedir.Ek: FIATA Diploma Eğitimine ilişkin yazı