FICC-İSRAİL Genel Sektörler Alım Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)'ndan e-posta kanalıyla iletilen bir yazıda, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren mezkûr federasyon üyesi 8 İsrail firmasının, Türkiye'deki ilgili firmalardan alım yapmayı talep ettiği belirtilmektedir. Firma künyeleri ve taleplere ilişkin detayların yer aldığı, nüshaları ekte sunulan teklif notları çerçevesinde İsrailli firmaların;

- Donmuş Gıda Ürünleri,

- Elektrikli Mutfak ve Ev Aletleri,

- Baskı ve Ambalaj Makineleri

- Medikal Cihazlar,

- Ev Tekstili ve Konfeksiyon

- Hurma

- Tarım-Bahçe Sulama Ekipmanları

ürün/ürün gruplarındaki alım talepleri kapsamında, aracı dış ticaret şirketleri olmaksızın doğrudan tedarikçi firmalarımız ile bağlantı kuracakları ve firmalar arası ilk temasın İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla sağlanacağı bildirilmiş olup, konuyla ilgili federasyon yetkilisinin (Ms.Yonat KEREN) irtibat bilgileri, bahse konu teklif notlarında ayrıca belirtilmiştir.

Bu itibarla, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla iletilen söz konusu alım talebini ve ekte yer alan teklif notlarını bilgilerinize sunarız.