Global Economist Forum Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Başkanlığını Dr. Enayet Karim adlı şahsın yürüttüğü Global Economist Forum adında Bangladeş'te faaliyet gösteren bir oluşumun iş adamlarından oluşan heyetler düzenleyerek Türkiye'ye gelme talebinde bulunduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Bakanlıklarının Global Economist Forum adlı kuruluş ve Dr. Enayet Karim isimli zat ile ilgili olarak Büyükelçiliklerinin ilgili birimlerinden aldıkları bilgide, anılan şahsın daha önce de bu tarz toplantı, iş görüşmesi gibi organizasyonlar yapma girişiminde bulunmuş olduğu, ancak aslında Bangladeşli insanları yasadışı yollarla diğer ülkelere göndermek gibi amaçlarının olduğu/olabileceği, Büyükelçilik nezdinde de kendisinin gayriresmî olarak kara listeye alındığı ve muteber bir kişi olmadığı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarım,