IKBY Yatırım Projeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Departmanı tarafından Irak'ta 2017-2022 yılları arası gerçekleştirilmesi öngörülen projelere ilişkin bilgiler ve IKBY Yatırım Kanunu'nun bir örneğinin Erbil Ticaret Müşavirliği tarafından kendilerine iletildiği belirtilmektedir.

 

Söz konusu Yatırım Planı ve Yatırım Kanunu ekte sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

EKLER:

1) 2017-2022 Dönemi İçin Yatırım Planı (13 Sayfa)

2) Yatırım Kanunu (11 Sayfa)