İthalatta Gözetim Uygulamasına Yönelik Tebliğlerde Bazı Değişiklikler Hk.

Sayın Üyemiz,

İthalatta Gözetim Uygulamasına yönelik tebliğlerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Birliğimiz ve alt sektörlerimiz iştigal alanına giren ürünlere ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Ek: Birlik ve Alt Sektörlere Yönelik Değişiklikler