Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan bir yazıda, Bakanlıkları tarafından yürütülen "Kurumsal Yeniden Yapılanma Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi" kapsamında, dış paydaşların gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaya konabilmesi amacıyla bir anket çalışması yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bahse konu ankete 14.01.2019 tarihine kadar aşağıda yer alan link üzerinden ulaşılabilmektedir.

https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memmuniyet-ve-sikayet-Anketi