Tunus Tarafınca Alınan Önlem Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, Tunus tarafından 2018 yılı Bütçe Kanunu'nun 40'ıncı maddesi uyarınca, Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması eki Liste II kapsamı Türkiye menşeli ürünlerden 33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85 fasıllarına ait olanlar için yürürlükteki gümrük vergisinin %90'ı oranında istisnai gümrük vergisi uygulanması ve bu uygulamanın Ocak 2018'den itibaren iki yıl sürdürülmesi, sonraki üç yıl eşit oranlarda kademeli olarak indirilerek kaldırılacağının öngörüldüğü bildirilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan malumata göre, Tunus 2018 Gümrük Tarife Cetveli'nin Tunus Maliye Bakanlığı'nın http://www.douane.gov.tn/index.php?id=1057 adresinde 12 Şubat 2018 tarihi itibariyle yayınlandığı belirtilmektedir.

 

Tunus Ticaret Müşavirliğimizin, Tarife Cetveli'nin ithalatta alınan gümrük vergisi ve diğer vergilere ilişkin 6'ncı sütununa dair açıklama notu ihracatçılarımızın vergi hesaplamalarında yol gösterme amaçlı olarak ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ek: Tunus Gümrük Tarife Cetveli 6. Sütunu (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

tunusek.pdf382,40 KB