Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün internet sitesinde yayımladığı ekli "İhracat Genelgesi" ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bakanlığın ilgili tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği, bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesinin esas olduğu belirtilen genelgede, ihracat bedellerinin en az yüzde 80'inin bir bankaya satılacağı ve ihracat bedellerini alan banka tarafından döviz alım belgesinin (DAB) düzenleneceği ifade edilmektedir.

İhracat bedellerinin tahsil şekilleri, ilgili şirket ve bankaların düzenleyeceği belgeler, ihracat bedelinin tespiti ve transferi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği genelgede, hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde ihracat bedellerinin tamamının tasarrufunun serbest olduğu ayrıca İran ve Suriye'ye gerçekleştirilen ihracat kapsamındaki ihracat bedellerinin  uygulama kapsamı dışında tutulmuş. Afganistan, Irak ve Libya'ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca tahsilinin İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile Gümrük Beyannamesi ibraz edilmek kaydıyla Nakit Beyan Formu aranmaksızın efektif olarak yapılmasına imkan tanınmıştır.