Türkiye-Kırgızistan İş Forumu

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda; Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Oleg Pankratov'un 29-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceği, söz konusu ziyaret çerçevesinde, Türkiye–Kırgızistan İş Konseyi ev sahipliğinde, DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak başkanlığında 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 14:30 - 16:30 arasında DEİK ofisinde (River Plaza, İstanbul) “Kırgızistan Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 Aynı yazıda, BDT coğrafyasında Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edilen ilk ülke olan Kırgızistan'ın, GSYİH'sını 2008 ve 2017 yılları arasında 5.1 milyar dolardan 7.6 milyar dolara çıkararak ekonomisinde yaklaşık %49'luk bir büyüme gösterdiği son 10 yıllık dönemde ülkenin dış ticaret hacminin GSYİH'dan fazla olması ekonominin dışa açıklık oranının çok yüksek olduğunun göstergesi olduğu belirtilmektedir. Hidroelektrik enerjisi ve yenilenebilir enerji, turizm ve otelcilik, altyapı ve konut inşaatı, tarım ve gıda, madencilik, inşaat malzemeleri üretimi, perakende ticaret, tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere, birçok sektörde önemli iş fırsatları sunan Kırgızistan aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olduğu ve yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip bir pazara erişim imkanı sunduğu açıklanmaktadır.

1-2 Eylül 2018 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a resmi ziyareti çerçevesinde sağlanan üst düzey temaslar sırasında varılan anlaşmalar ve mutabakatlar bağlamında Kırgızistan ile ticari ve ekonomik iş birliğimizin giderek arttırılması yönündeki ortak niyet, Türkiye ve Kırgızistan Cumhurbaşkanları tarafından beyan edilmektedir. Anılan ziyaret kapsamında DEİK organizasyonunda yapılan Türkiye-Kırgızistan İş Forumunda Kırgızistan Ekonomi Bakanı Sayın Pankratov da konuşmacılar arasında yer almakta olup, etkinliğe ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.

Yazıda devamla, konuk Bakan Pankratov ve kendisine eşlik edecek Kırgızistanlı yetkililerin, ülkelerindeki iş ve yatırım olanakları, Türk firmaları ile ortaklıkların kurulması, karşılıklı mal ticareti hacminin arttırılması, Kırgızistan'da yakın zamanda hayata geçirilecek önemli altyapı projeleri ve Narın Serbest Ekonomik Bölgesi hakkında ayrıntılı bilgi aktarmalarının planlandığı belirtilmekte olup taslak programı ekte sunulan etkinliğe katılmak isteyen firmaların https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/851/12279 bağlantısında yer alan katılım formunu 30 Ocak 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar eksiksiz doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Ek:

Kırgızistan Tanıtım Toplantısı taslak programı (1 sayfa)

Kırgızistan heyet listesi (1 sayfa)

Özel Sektör Heyeti Programı ve Türkiye - Kırgızistan İş Forumu (1-2 Eylül 2019)

İletişim:

DEİK Avrasya Bölge Direktörlüğü

Batuhan Kurtaran, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı

E-posta: bkurtaran@deik.org.tr

Tel: 0212 339 50 55