Yatırım Expo Nijerya hk.

 Sayın Üyemiz,

 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Sekretaryasının, 30 Temmuz - 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında Abuja/Nijerya'da düzenleyeceği “Achieving Sustainable Economic Growth Through Affordable Housing Delivery” (Karşılanabilir Konut Temini ile Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Sağlama) temalı 4.Yatırım Expo'suna ilişkin davetiye mektubunun Dışişleri Bakanlığı'nın 22/05/2019 tarih ve 23444058 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'na iletildiği belirtilmektedir.

 Söz konusu etkinliğe dair davetiye ve broşür ekte gönderilmekte olup, bilgileri ve konuyla ilgili olabileceği değerlendirilen firmalarımıza duyurulması hususunda gereği rica olunur.

 

 Bilgilerinizi rica ederim,

 

 EK: Davetiye & Broşür (9 sayfa)