Sosyal Medya

TR-METALENDEKS Aralık Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Aralık Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Aralık Raporu Duyurusu

TÜRKİYE METAL SANAYİ İHRACAT ENDEKSİ “TR-METALENDEKS” YILI BİRİM FİYAT ARTIŞI İLE KAPATTI

İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi “TR-METALENDEKS” aralık ayı sonuçları açıklandı. Endeks yılı miktar tarafında gerileme eğilimi içinde, birim fiyatlar olarak ise artış eğilimi ile kapattı. Aralık ayında küresel pazarlardaki yavaşlamanın ve yılsonu durgunluğunun etkileri daha çok hissedildi. Metal sanayi endeksi bu zorlu pazar koşulları içinde yılı durağan bir performans ile kapattı. Yeni yılın ilk çeyreğinde de talep tarafında durağanlığın süreceği tahmin edilmektedir. Pazarlarda yavaşlama ve talepte düşüş sürmektedir. İhracatçılar bir yandan da ekonomi politikası değişikliklerine ve TL’deki düzeltmenin etkilerine uyum sağlamaya çalışmaktadır.

İhracat Miktar ve Değer Olarak Yılı Gerileme Eğiliminde Kapattı

Metal sanayi ihracat miktar endeksi yılın son çeyreğinde giderek zayıflamış ve yılı düşüş eğiliminde tamamlamıştır. Metal sanayi ihracat değer endeksi de aralık ayında gerilemiş ve yılı zayıf bir seviyede kapatmıştır.  Değer endeksindeki zayıflamanın nedeni ihracatın miktar olarak gerileme eğilimi içinde olmasıdır. İhracat birim fiyatları ise yılı son iki ay yükselerek kapatmıştır.   

İhracat Birim Fiyatlarında Artış Başarısı

Metal sanayi ihracat birim değer endeksi aralık ayında yükselmiştir. İhracat pazarlarında fiyatların düşürülmesi baskısına rağmen fiyat artışı sağlanmıştır. Dünya fiyatlarında dalgalanmalar sürmektedir. İhracat birim fiyatları Kasım ayında 4,29 dolar/kg iken aralık ayında 4,38 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. Çoğu alt ürün gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre artış göstermiştir. Aralık ayında dünya metal fiyatlarında görülen dalgalanmaya rağmen ihracat birim fiyatlarında artış başarısı sağlanmıştır. 

Yeni Yılın İlk Çeyreği de Zayıf Geçecek

Metal sanayi ihracat endeksi yeni yıla küresel pazarlardaki durgunluk içinde girmektedir. İhracat pazarlarında talep yeni yılın ilk çeyreğinde de görece zayıf kalacaktır. İhracat birim fiyatları da baskı altında kalmaya devam edecektir. İhracat birim fiyatlarında artışı eğilimi korunmaya çalışılacaktır.

İhracat Beklenti Endeksi 2023 Aralık Sonuçları

Alınan ihracat siparişleri yılın son aylarında düşüşe devam etmiştir. Yılın son ayında da ihracat siparişleri gerilemiştir. Ancak gerileme yavaşlamaktadır.  2023 yılının son aylarında alıcıların fiyat baskısı ve fiyat indirim talepleri devam etmektedir. Buna bağlı olarak aralık ayında alınan siparişlerde ihracat birim fiyatları ilk kez gerilemiştir.

Sipariş alınan müşteri sayısındaki genel daralma eğilimi sürmektedir.  Aralık ayında da düşüş devam etmiştir.  Aralık ayında kar marjlarında düşüş belirgin şekilde sürmüştür.  Alınan ihracat siparişlerinde tahsilat süreleri aralık ayında değişmemiştir.  

 

Yurtiçinden alınan siparişler aralık ayında düşmüştür.  Ekonomide uygulamaya başlanan sıkılaştırma politikalarının etkileri görülmektedir. Üretim aralık ayında daha belirgin şekilde düşmüştür. Yurtdışı ve yurtiçinden alınan siparişlerdeki gerilemeler üretimi de olumsuz etkilemektedir.  Türk lirası cinsinden üretim maliyetlerinde artışlar aralık ayında sürmüştür.

Aralık ayında hammadde ve girdi stokları bir önceki aya göre artmıştır. Aralık ayında nihai ürün stokları sınırlı ölçüde artmıştır. İç ve dış pazardaki yavaşlama etkili olmaktadır.

Alt Sektörlerde İhracat Birim Fiyatı Artışları

Bakır ihracat miktar ve değer endeksi aralık ayında sınırlı ölçüde artmıştır. Aylık ihracat 15.664 ton olmuştur. Aylık ihracat 148,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat miktar ve değer endeksi yılın ikinci yarısında zayıflamıştır ve yılı düşüş seviyelerden kapatmıştır. Aralık ayında ihracat birim fiyatları 9,46 dolar/kg seviyesine yükselmiştir.  Dünya bakır fiyatlarında düşüşe rağmen ihracat birim fiyatları yılı artış eğilimi ile kapatmıştır. Yeni yılda bakır ihracatı miktar ve değer olarak ilk çeyrekte baskı altında kalmaya devam edecektir. Küresel talebin yılın ilk çeyreğinde durağan kalacağı tahmin edilmektedir. Metal fiyatları da bir süre daha aşağı yönlü kalacaktır.

Alüminyum ihracat miktar ve değer endeksleri aralık ayında sınırlı ölçüde gerilemiş ve yılı zayıf bir seviyede kapatmıştır. Aralık ayında 86.545 ton ihracat yapılmıştır. İhracat yılın ikinci yarısında zayıflamıştır. Aralık’ta 371,4 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Miktar ve değer olarak ihracat geçen yılın da altındadır. İhracat birim fiyatı aralık ayında 4,30 dolar/kg olmuştur. İhracat birim fiyatı uzun süreli bir düşüş eğilimi içinde kalmıştır. Dünya alüminyum fiyatları 2023 yılında gerilemiştir. 2024 yılı ilk çeyrek döneminde metal talebinin zayıf kalacağı tahmin edilmektedir. Toparlanma ikinci çeyrekte beklenmektedir. İhracat endeksi performansını yeni yılda daha çok talep tarafı belirleyecektir. Diğer yandan Alüminyum fiyatları da bir süre daha zayıf kalacaktır.

Armatür ihracat miktar endeksi aralık ayında sınırlı ölçüde gerilemiş, değer endeksi ise sınırlı ölçüde yükselmiştir. Aralık ayında ihracat 51.182 ton olmuştur. 332,5 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Değer olarak artış ihracat birim fiyatlarındaki yükselmeden kaynaklanmıştır. İhracat birim değer endeksi yılı rekor seviyede bitirmiştir. Aralık ayında ihracat birim fiyatı 6,50 dolar/kg seviyesine sıçramıştır. İhracat birim fiyatları yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı ile yüksek kalmaya devam etmektedir. İhracat birim fiyatlarının zayıflayan talep koşullarına rağmen yüksek seviyelerinde kalması ümit vermektedir. Küresel talep tarafı yeni yılın ilk çeyreğinde de zayıf kalacaktır.

Döküm ihracatı miktar ve değer endeksleri aralık ayında gerilemiş ve yılı düşüş ile kapatmışlardır. Aralık ayında 155.649 ton ihracat yapılmıştır. İhracat yılın son aylarında zayıflamıştır. 899,5 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Değer olarak ihracat geçen yılın ise üzerinde, miktar olarak altındadır. İhracat birim fiyatları yılı zirveye yakın kapatmıştır. Aralık ayında ihracat birim fiyatı 5,78 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. İhracat birim fiyatlarının yüksek seviyelerde tutunma çabası ihracatı destekleyecektir. Miktar olarak gelişmeleri ise yeni yılda ihracat pazarlarındaki talep seviyesi belirleyecektir. Talepte durağanlığın yeni yılın ilk çeyreğinde de sürmesi beklenmektedir. 

Hırdavat ihracatı miktar endeksi aralık ayında yükselmiş, değer endeksi ise gerilemiştir. Miktar endeksi yılı dalgalanma eğilimi içinde ve artışla kapatmıştır. 378.273 ton ihracat yapılmıştır. İhracat geçen yılın da üzerindedir. 964 milyon dolar ihracat yapılmıştır. İhracat birim değer endeksi uzun soluklu bir gerileme eğilimi içinde kalmıştır. Hırdavat ihracat birim fiyatları aralık ayında 2,55 dolar/kg olmuştur. Hırdavat ihracat performansı dalgalanma göstermektedir. İhracat miktar olarak kademeli artmaktadır. Ancak talepte henüz kalıcı bir iyileşme yoktur. İhracat birim fiyatları ise gerilemektedir. Yeni yılın ilk çeyreğinde talebin ve fiyatların zayıf kalacağı tahmin edilmektedir.

Mutfak eşyaları ihracat miktar ve değer endeksleri aralık ayında gerilemiştir. 112.149 ton ihracat yapılmıştır. İhracat yılı dalgalanma eğilimi içinde ve zayıf bir seviyede kapatmaktadır. İhracat 464,9 milyon dolar olmuştur. Uzun süre gerileyen ihracat birim değer endeksi Kasım ve aralık aylarında yeniden yükselerek yılı artış eğilimi içinde bitirmiştir. Son iki ay artan ihracat birim fiyatı aralık ayında 4,15 dolar/kg olmuştur. Mutfak eşyaları ihracatındaki dalgalanmalar talepteki kırılganlığı göstermektedir. Yeni yılın ilk çeyrek döneminde pazarlardaki yavaşlama eğilimi belirleyici olacaktır. Fiyatlardaki düşüşün sona ermesi ise başarı olacaktır.

DİĞER PROJELER

Yabancı Öğrenci Projesi
Detaylı Bilgi
İDDMİB Kobi İhracat Mentorlüğü
Detaylı Bilgi
Genç İhracatçılar Projesi
Detaylı Bilgi
Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/