Sosyal Medya

TR-METALENDEKS Kasım Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Kasım Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Kasım Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS KASIM AYINDA KÜRESEL YAVAŞLAMAYA DİRENÇ GÖSTERDİ

İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi, TR-METALENDEKS kasım ayı sonuçları açıklandı.  Buna göre metal ihracat endeksi miktar, değer ve ihracat birim değerleri itibariyle kasım ayında küresel yavaşlamaya direnç göstermiştir. Metal ihracatı kasım ayında miktar olarak değişmezken, birim fiyatlar ve değer olarak yükselmiştir.

Kasım Ayında Jeopolitik Kırılganlıklar Artarken, Küresel Yavaşlama Belirginleşti

Kasım ayında orta Doğu’da yaşanan savaşın etkisi ile küresel jeopolitik kırılganlıklar ve riskler artmıştır. Orta doğu bölgesinde ticaret ve taşımacılık riskli olmaya başlamıştır. Sıkı para politikalarının iktisadi faaliyetler üzerindeki daraltıcı etkisi kasım ayında daha belirgin hale gelmiştir. Küresel ekonomi ve ticaret yavaşlamaktadır.

Küresel sanayi PMI verisi kasım ayında 49,3 puan olarak gerçekleşmiş ve daralmaya işaret etmiştir. ABD, Çin ve AB sanayi PMI verileri daralmıştır. Küresel sanayinin aldığı ihracat siparişleri de PMI verisi 48,1 puan olarak gerçekleşmiştir. Alınan ihracat siparişlerinde daralma 21. aya ulaşmıştır.

Küresel metal sanayinin PMI verisi de kasım ayında üretim için 45,1 ve alınan siparişler için 48,2 olarak gerçekleşmiştir. Metal sanayinde özellikle üretim tarafındaki daralma dikkat çekicidir.

Türkiye’de kasım ayında sıkı para politikalarının etkileri daha çok hissedilmeye başlanmıştır. Faiz artışları sürerken, enflasyon artışı yavaşlamış, TL’deki değer kaybı da ivme kaybetmiştir.

Metal sanayi ihracatı kasım ayında bu koşullar içinde gerçekleşmiştir.

Metal Sanayi İhracatı Birim Değer Artışıyla Kasım Ayında Yükseldi 

Metal sanayi ihracat miktar endeksi Kasım ayında durağan kalmıştır. Miktar endeksi giderek durağanlaşmaktadır ve Kasım ayında 126,22 puan olarak gerçekleşmiştir. Pazarlarda yavaşlama ve talepte düşüş sürmektedir.

Metal sanayi ihracat değer endeksi Kasım ayında sınırlı ölçüde yükselmiştir. Kasım ayında değer endeksi 144,44 puandan 145,13 puana çıkmıştır. İhracat değer endeksindeki artışın nedeni ihracat birim fiyatlarındaki artıştır.   

Metal sanayi ihracat birim değer endeksi Kasım ayında yükselmiştir. Endeks Ekim ayında 113,66 puan iken Kasım ayında 114,73 puan olmuştur. İhracat pazarlarında fiyatların düşürülmesi baskısına rağmen fiyat artışı sağlanmıştır. 

Dünyada Metal Fiyatları Düşerken İhracat Birim Fiyatları Yükseldi

İhracat birim fiyatları Ekim ayında 4,25 dolar/kg iken Kasım ayında 4,29 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. Hemen tüm alt ürün gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre artış göstermiştir. Kasım ayında dünya metal fiyatlarında görülen dalgalanmaya rağmen ihracat birim fiyatlarında artış başarısı sağlanmıştır. 

 

Yılın Son Ayında Talepteki Yavaşlama Belirleyici Olacak

Metal ihracatı değer olarak miktar ve fiyat gelişmelerine bağlı kalmaya devam etmektedir. Yurtdışı pazarlardaki daralma ve artan rekabete rağmen ihracat miktar olarak Kasım ayında korunmuştur. Yine metal fiyatlarındaki dalgalanma ve fiyat indirim baskılarına rağmen ihraç birim fiyatları Kasım ayında yükselmiştir. İhracat pazarlarında talep zayıf kalmaya devam etmektedir. İhracat birim fiyatları da baskı altındadır. 

Yılın son ayında endeksler dış pazarlardaki talebin yavaşlaması ile şekillenecektir. Ayrıca Türk lirası ile maliyetlerdeki gelişmelere bağlı olarak ihracat birim fiyatları da belirleyici olacaktır.

Beklenti Endeksine Göre İhracatta Alınan Siparişlerde Gerileme Yavaşlayarak Sürüyor

Alınan ihracat siparişleri yılın son aylarında düşüşe devam etmektedir. Kasım ayında ihracat siparişleri yavaşlayarak gerilemiştir.  

2023 yılının son aylarında alıcıların fiyat baskısı ve fiyat indirim talepleri devam etmektedir. Buna rağmen Kasım ayında alınan siparişlerde ihracat birim fiyatları sınırlı ölçüde yükselmiştir.  

Sipariş alınan müşteri sayısındaki genel daralma eğilimi sürmektedir.  Kasım ayında da sınırlı düşüş yaşanmıştır.

Alınan ihracat siparişlerindeki kar marjları artan küresel rekabetin de etkisiyle gerileme eğilimi içindedir.  Kasım ayında kar marjlarında düşüş belirgin şekilde sürmüştür.  Alınan ihracat siparişlerinde tahsilat süreleri Kasım ayında sınırlı ölçüde uzamıştır. 

Yurtiçinden alınan siparişler Kasım ayında düşmüştür.  Ekonomide uygulamaya başlanan sıkılaştırma politikalarının etkileri görülmektedir.

Üretim Kasım ayında sınırlı ölçüde düşmüştür. Alınan siparişlerdeki gerilemeler üretimi olumsuz etkilemektedir.  Türk lirası cinsinden üretim maliyetlerinde artışlar Kasım ayında ivme kazanmıştır.

 Kasım ayında hammadde ve girdi stokları bir önceki aya göre belirgin ölçüde artmıştır. Siparişlerdeki azalma karşısında ihracatçılar hammadde ve girdi stoklarında temkinli bir sürece girmiştir. 

Kasım ayında nihai ürün stokları bir önceki aya göre sınırlı ölçüde artmıştır. İç ve dış pazardaki yavaşlama etkili olmaktadır.

5 Alt Sektörde İhracat birim Fiyatları Kasım Ayında Yükseldi 

Bakır ihracat miktar ve değer endeksleri Kasım ayında gerilemiştir.  Aylık ihracat 14.923 ton olmuştur. Miktar olarak ihracat 2021 yılı ilk yarısındaki seviyelere inmiştir. Aylık ihracat 142,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatta değer olarak düşüşte miktar gerilemeleri etkili olmuştur. Dünyadaki bakır fiyatları Kasım ayında sınırlı ölçüde yükselmiştir. Buna bağlı olarak birim değer endeksi de artış göstermiştir ve halen yüksek seviyelerine çok yakındır. Kasım ayında ihracat birim fiyatları 9,43 dolar/kg seviyesine yükselmiştir. Küresel talep yılın son aylarında zayıf ve kırılgan kalmaya devam edecektir. Fiyatlar da bir süre durağan olacaktır.

Alüminyum ihracat miktar endeksi Kasım ayında durağan kalmıştır. Miktar endeksi Kasım ayında 133,18 puan olmuştur. 87.973 ton ihracat yapılmıştır. Alüminyum ihracat değer endeksi Kasım ayında sınırlı ölçüde artmıştır ve Kasım’da 380,3 milyon dolar ihracat yapılmıştır. İhracattaki artışın nedeni ihracat fiyatlarındaki artıştır. Alüminyum ihracatı birim değer endeksi Kasım ayında sınırlı ölçüde yükselmiştir. Birim değer endeksi on ay süren düşüşe son vermiştir. Kasım ayında ihracat birim fiyatı 4,32 dolar/kg seviyesine çıkmıştır. Dünya alüminyum fiyatları ise gerilemiştir. 2023 yılı son ayına girilirken zayıf talep sürmektedir. İhracat endeksi performansını daha çok talep tarafı belirleyecektir. Talep bir süre daha zayıf kalmaya devam edecektir. Alüminyum fiyatları da bir süre daha zayıf kalacaktır.

Armatür ihracat miktar ve değer endeksleri Kasım ayında sınırlı ölçüde gerilemiştir. Kasım ayında ihracat 53.977 ton olmuştur. Miktar olarak ihracat dalgalanma göstermeye devam etmektedir. 332,3 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Değer olarak düşüş miktar ve ihracat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanmıştır. İhracat birim fiyatları 6,16 dolar/kg olmuştur. İhracat birim fiyatları yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı ile yüksek kalmaya devam etmektedir. İhracatın miktar olarak gelişmesini ise pazarlardaki talep koşulları belirleyecektir. Ancak küresel talep tarafı halen kırılgandır.

Döküm ihracatı miktar endeksi Kasım ayında durağanlaşmış, değer endeksi ise yükselmiştir. Miktar endeksi Ekim ayı sonrası Kasım ayında da durağan kalmıştır. 169.826 ton ihracat yapılmıştır. Değer endeksi ise ihracat birim fiyatlarındaki artış ile yükselmiştir. 968,1 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Değer olarak ihracat geçen yılın da üzerindedir. İhracat birim değer endeksi Kasım ayında uzun süre sonra yükselmiştir. Kasım ayında ise ihracat birim fiyatı 5,70 dolar/kg olarak gerçeklemiştir. İhracat birim fiyatları ise baskı altında olmasına rağmen yükselmiş ve ümit vermiştir. Miktar olarak gelişmeleri ise ihracat pazarlarındaki talep seviyesi belirleyecektir. Talepte durağanlığın sürmesi beklenmektedir. 

Hırdavat ihracatı miktar endeksi dalgalanmaya devam ederken, değer endeksi yükselmiştir. Kasım ayında 367.972 ton ihracat yapılmıştır. Hırdavat ihracatı değer endeksi Kasım ayında yükselmiştir. Miktar olarak düşüşe karşın değer olarak artışta birim fiyatlardaki yükselme neden olmuştur. Kasım ayında 1 milyar dolar ihracat yapılmıştır. Hırdavat ihracat birim fiyatları Kasım ayında 2,72 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. Hırdavat ihracat performansı dalgalanma göstermektedir. İhracat miktar olarak yeniden düşmüştür.  Talepte henüz kalıcı bir iyileşme yoktur. Yüksek ihracat birim fiyatları ise korunmaktadır. Yılın son ayında miktar olarak ihracattaki gelişmeleri pazarlardaki talep seviyesi belirleyecektir. 

Mutfak eşyaları ihracat miktar endeksi Kasım ayında değişmemiş, değer endeksi ise yükselmiştir. Kasım ayında 118.417 ton ihracat yapılmıştır. Mutfak eşyaları ihracat değer endeksi Kasım ayında artmıştır. İhracat 484,1 milyon dolar olmuştur. İhracat birim fiyatlarındaki artış değer olarak ihracatta büyümeye neden olmuştur. Mutfak eşyaları ihracat birim fiyatı Kasım ayında 4,09 dolar/kg seviyesine çıkmıştır. İhracat pazarlarındaki daralma ve artan rekabet baskısına rağmen yüksek fiyatlar korunmaktadır. Miktar tarafında ise talepteki belirsizliğin etkisi ile dalgalanmalar sürmektedir.

DİĞER PROJELER

Genç İhracatçılar Projesi
Detaylı Bilgi
İDDMİB Kobi İhracat Mentorlüğü
Detaylı Bilgi
Yabancı Öğrenci Projesi
Detaylı Bilgi
Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/