Sosyal Medya

TR-METALENDEKS Nisan Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Nisan Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Nisan Raporu Duyurusu

“TR-METALENDEKS” TÜRKİYE METAL SANAYİ İHRACAT ENDEKSİ NİSAN AYINDA ARTIŞA ARA VERDİ

İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan “TR-“METALENDEKS” Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre şubat ve mart aylarında artış gösteren endeks nisan ayında çalışma gün sayısının azalması nedeniyle artışa ara verdi. Nisan ayında ihracat endeksi bir önceki aya göre miktar ve değer olarak azalırken, ihracat birim fiyat endeksi artışına nisan ayında da devam etmiştir. Nisan ayında dünya metal fiyatlarının yükselmesi ihracat birim fiyatlarını desteklemiştir.

 

Zorlu İhracat İklimi Koşulları Nisan Ayında da Sürdü, Metal Fiyatları Artışı Olumlu Yansıdı 

Zorlu ihracat iklimi koşulları nisan ayında da sürmüştür. Küresel ekonomide toparlama ve metal sanayi ürünlerine yönelik talepte artış için beklenen küresel faiz indirimleri takvimi ötelenmeye başlamıştır. Faiz indirimlerinde ötelenme talepte hareketlenmeyi geciktirebilecektir. ABD’de faiz indirimlerinin ötelenmesi ABD dolarını güçlendirirken Euro dolar paritesi de dolar lehine gelişmektedir.

Küresel sanayi PMI verisi nisan ayında 50,3 değerini almıştır ve mart ayına göre 0,3 puan azalmıştır. Küresel sanayide toparlanma halen zayıf ve kırılgandır. Küresel metal sanayi PMI verileri ise mart ayından sonra nisan ayında da düşüş göstermiştir. Üretim PMI 49,8 ve alınan siparişler PMI ise 47,6 puan olarak küçülme bölgesinde gerçekleşmiştir. Metal sanayinde iki ay üst üste gerileme olumsuz bir gelişme olarak görülmektedir.  

Metallerden Bakır ve Alüminyum fiyatlarında artışlar yaşanmıştır. Bakır’da arz endişesi, Alüminyumda ise Rusya’ya yeni yaptırımlar etkili olmuştur. Çelik fiyatları ise Çin’in düşük fiyat politikası nedeniyle zayıf kalmıştır.

Türkiye’de yerel seçimler sonrası ekonomi yönetimi ve programı aynen devam etmiş ve bu konuda yapılan spekülasyonlar sona ermiştir. Ekonomi programında yeni sıkılaştırma önlemleri beklenmektedir.

Nisan ayında   ihracat performansını etkileyen önemli bir unsur çalışma gün sayısının azalması olmuştur. Bu nedenle “TR-METALENDEKS” alt endeksleri bir önceki ay göre gerilemiştir. Nisan ayında ekonomi programına yeniden güven sağlanmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak Türk lirasında değer kaybı yavaşlamış ve durağanlaşmıştır. Ancak yüksek maliyet artışları nisan ayında da devam etmiştir ve ihracatı olumsuz etkilemiştir.        

 

“TR-METALNENDEKS” Nisan Ayında Geriledi; İhracat Birim Fiyatları Yükseldi 

Metal sanayi ihracat miktar endeksi nisan ayında gerilemiştir. İhracat miktar endeksi Nisan ayında çalışma gün sayısının azalması nedeniyle düşüş göstermiştir. Endeks 2024 nisan ayında 110,05 puan olarak gerçekleşmiştir. Pazarlarda durgunluk ve zayıf talebin sürmesi de ihracatta miktar olarak artışı sınırlamaktadır. İhracatçılar diğer yandan nisan ayında yerel seçimler sonrası TL’deki değerlenmenin de etkisi altında kalmıştır.

Metal sanayi ihracat değer endeksi nisan ayında gerilemiştir. Değer endeksi de çalışma gün sayısındaki gerileme ve ihracatın miktar olarak azalması sonucu düşüş göstermiştir. Nisan ayında değer endeksi 136,55 puana inmiştir.

Metal sanayi ihracat birim değer endeksi nisan ayında artış göstermiştir. Endeks nisan ayında 124,09 puan olmuştur. İhracat pazarlarında fiyatların düşürülmesi baskısı sürmektedir. Ancak nisan ayında dünya metal fiyatlarında önemli artışlar gerçekleşmiştir ve bu da ihracat fiyatlarına olumlu yansımıştır. İhracat birim fiyatları mart ayında 4,38 dolar/kg iken nisan ayında 4,64 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. Çoğu alt ürün gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre yükselmiştir. Metal fiyatlarındaki artışlar ihracat birim fiyatlarını desteklemiştir.

Metal ihracatında ilk çeyrekte pazarlarda talep zayıf kalmış olmasına rağmen ihracatta değer ve miktar olarak artış sağlanmıştı. Ancak nisan ayında çalışma gün sayısının azalması ile ihracatta miktar ve değer olarak düşüş yaşanmıştır. Mayıs ayından itibaren talep tarafında toparlanmanın başlaması beklentisi bulunmaktadır. İhracat pazarlarında talep ikinci çeyrekte muhtemelen ilk çeyreğin üzerinde gerçekleşecektir. Metal fiyatları artışlarını koruyacaktır.

 

İkinci Çeyrekte Pazar Koşulları İlk Çeyreğe Göre Daha Olumlu Olabilir

TR-METALENDEKS nisan ayı beklenti endeksi sonuçlarına göre mayıs ve haziran aylarında ihracat pazarlarında koşullar ilk çeyreğe göre daha olumlu olabilecektir.

Endeks sonuçlarına göre alınan ihracat siparişlerinde düşüş nisan ayında önemli ölçüde yavaşlamıştır. Miktar olarak ihracatta kademeli bir artış olasıdır.  Ancak nisan ayında alıcıların fiyat baskısı ve fiyat indirim talepleri devam etmiştir. Buna rağmen nisan ayında da alınan siparişlerde ihracat birim fiyatları sınırlı ölçüde yükselmiştir. Bu da değer olarak ihracat artışını destekleyecektir.

Sipariş alınan müşteri sayısındaki genel daralma eğilimi yavaşlayarak sürmektedir. Müşteri sayısındaki azalma henüz kalıcı müşteri kayıpları değildir, ancak pazarlarda rakiplerin agresif yaklaşımları nedeniyle kalıcı müşteri kayıpları oluşabilecektir. Bu süreçte alınan ihracat siparişlerindeki kar marjları artan küresel rekabetin de etkisiyle gerileme eğilimi içindedir. 

Yurtiçinden alınan siparişler nisan ayında yavaşlayarak düşmüştür.  Sıkılaştırma politikası etkileri görülmektedir. Üretimdeki gerileme nisan ayında ivmelenmiştir. Çalışma gün sayısının azalması da etkili olmuştur.  Türk lirası cinsinden üretim maliyetlerinde artışlar nisan ayında sürmüştür.

Nisan ayında hammadde ve girdi stokları bir önceki aya göre sınırlı ölçüde düşmüştür. Devam eden üretim düşüşü ve ilave sıkılaşma beklentileri çerçevesinde hammadde ve girdi stokları gerilemiştir.  

Nisan ayında nihai ürün stokları bir önceki aya göre sınırlı ölçüde düşmüştür. İç pazarda yavaşlama beklentisi ve zayıf dış siparişler ile nihai ürün stoku temkinli bir düşüş göstermiştir.

 

Mayıs-Haziran Ayı Genel Beklentileri

Yılın ikinci çeyreğinde beklenen ihracat pazarlarındaki toparlanma henüz oldukça zayıftır. Küresel faiz indirimlerine ilişkin sürecin başlaması beklenmektedir. Bununla birlikte mayıs ayında çalışma gün sayısının normalleşecek olması nedeniyle mayıs ayı ihracat performansı nisan ayının üzerinde olacaktır.

İhracatta bir yandan talep tarafında toparlanma beklenirken diğer yandan Türk lirasının değeri ve artışa devam eden maliyetler ihracatta rekabeti zorlaştırmaktadır. Mayıs-Haziran aylarında TL’nin reel olarak değerleneceği görülmektedir. Enerji fiyatları ile olası yeni ücret artışları da ihracatta rekabeti daha da azaltacaktır. 

Diğer yandan iç pazarın uygulanan sıkılaşma politikaları ile daralması sonucu ihracatta fiyat rekabetleri yaşanması olasılığı da bulunmaktadır.

Mayıs-Haziran aylarındaki ihracat performansını etkileyecek unsurlar olarak pariteler, metal fiyatları ve faiz indirim gelişmeleri yakından izlenecektir. 

 

DİĞER PROJELER

İDDMİB Kobi İhracat Mentorlüğü
Detaylı Bilgi
Yabancı Öğrenci Projesi
Detaylı Bilgi
Genç İhracatçılar Projesi
Detaylı Bilgi
Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/