Sosyal Medya

TR-METALENDEKS Ocak Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Ocak Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Ocak Raporu Duyurusu

 

DURGUN TALEBE VE JEOPOLİTİK SIKINTILARA RAĞMEN TÜRKİYE METAL ENDEKSİ YENİ YILA OLUMLU BAŞLADI

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan “Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi” –“TR-METALENDEKS” ocak ayı sonuçları açıklandı. Yeni yılın ilk ayında küresel pazarlardaki durgun talebe, fiyat baskılarına ve jeopolitik sıkıntıların yarattığı talep ve tedarik sapmalarına rağmen TR-METALENDEKS yeni yıla olumlu başladı. Ocak ayında olumsuz ihracat iklimine karşın miktar ve değer endekslerinde çok sınırlı düşüşler yaşanırken, ihracat birim fiyatları yükselme başarısı gösterdi.  

Talepteki Düşüşe ve Sapmalara Karşın Miktar ve Değer Endeksleri Tutunmayı Başardı

Metal sanayi ihracat miktar endeksi yeni yıla çok sınırlı bir düşüş ile başlamıştır. Endeks 2023 Aralık ayında 121,17 puan iken 2024 Ocak ayında 119,05 puan olarak gerçekleşmiştir. Pazarlarda durgunluk ve talepte düşüş sürmektedir. İhracatçılar diğer yandan yüksek maliyet artışlarına ve TL’deki değerlenmeye uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Metal sanayi ihracat değer endeksi ocak ayında sınırlı ölçüde düşmüştür. Ocak ayında değer endeksi 141,95 puandan 139,77 puana inmiştir. İhracat değer endeksindeki düşüşün nedeni ihracatın miktar olarak sınırlı gerilemesidir. İhracat birim fiyatları ise çok sınırlı artarak değer endeksini desteklemiştir. 

Metal sanayi ihracat birim değer endeksi ocak ayında çok sınırlı ölçüde yükselmiştir. Endeks aralık ayında 117,15 puan iken 2024 Ocak ayında 117,40 puan olmuştur. İhracat pazarlarında fiyatların düşürülmesi baskısına rağmen fiyat artışı sağlanmıştır. Dünya fiyatlarında dalgalanmalar sürmektedir. İhracat birim fiyatı yıla artış eğilimiyle başlamıştır.

Zayıf Dünya Metal İhracat Fiyatlarına Rağmen İhracat Birim Fiyatı Yükseldi

İhracat birim fiyatları aralık ayında 4,38 dolar/kg iken 2024 Ocak ayında 4,39 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. Çoğu alt ürün gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre artış göstermiştir.  Ocak ayında metal fiyatlarındaki zayıf görünüme ve talepteki düşüşe rağmen ihracat birim fiyatlarında artış başarısı sağlanmıştır. 

Metal ihracatı değer olarak miktar ve fiyat gelişmelerine bağlı kalmaya devam etmektedir. Yurtdışı pazarlardaki daralma ile yeni yılın ilk çeyrek döneminde de belirleyici olmaktadır.  Yine metal fiyatlarındaki dalgalanma ve fiyat indirim baskılarına rağmen ihraç birim fiyatları yıla artış ile başlama başarısı göstermiştir.

Metal sanayi ihracat endeksi yeni yıla küresel pazarlardaki durgunluk ile başlamıştır. İhracat pazarlarında talep yeni yılın ilk çeyreğinde de görece zayıf kalacaktır. İhracat birim fiyatları da baskı altında kalmaya devam edecektir. İhracat birim fiyatlarında artışı eğilimi korunmaya çalışılacaktır.

İhracat Beklenti Endeksi 2024 Ocak Sonuçları İlk Çeyrekte Zorlu Koşulların Süreceğini Gösteriyor

Alınan ihracat siparişleri yeni yıla düşüş ile başlamıştır. Yılın ilk ayında da ihracat siparişleri gerilemiştir. 2024 yılının ilk ayında alıcıların fiyat baskısı ve fiyat indirim talepleri devam etmiştir. Buna rağmen ocak ayında alınan siparişlerde ihracat birim fiyatları sınırlı ölçüde yükselmiştir. 

Sipariş alınan müşteri sayısındaki daralma eğilimi yeni yılda da sürmektedir.  Ocak ayında düşüş devam etmiştir.  Alınan ihracat siparişlerindeki kar marjları artan küresel rekabetin de etkisiyle gerileme eğilimi içindedir.   Alınan ihracat siparişlerinde tahsilat süreleri ocak ayında sınırlı ölçüde uzamıştır. 

Yurtiçinden alınan siparişler 2024 Ocak ayında düşmüştür.  Ekonomide uygulamaya başlanan sıkılaştırma politikalarının etkileri görülmektedir. Üretim yeni yıla düşüş ile başlamıştır. Ocak ayında üretim düşmüştür. Yurtdışı ve yurtiçinden alınan siparişlerdeki gerilemeler üretimi de olumsuz etkilemektedir. Türk lirası cinsinden üretim maliyetlerinde artışlar ocak ayında sürmüştür.

Ocak ayında hammadde ve girdi stokları bir önceki aya göre artmıştır. Siparişlerdeki azalma karşısında hammadde ve girdi stoklarında temkinli bir sürece girilmiştir.  Ocak ayında nihai ürün stokları bir önceki aya göre artmıştır. İç ve dış pazardaki yavaşlama etkili olmaktadır.

Sektörlerin İhracatları Dirençli Kalmaya Devam Ediyor

Bakır ihracat miktar endeksi yeni yıla kuvvetli bir toparlanma ile başlamıştır. Ocak ayında ihracat 18.151 ton olmuştur. İhracat değer endeksi ocak ayında önemli ölçüde yükselmiştir. Aylık ihracat 170,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bakır ihracatı birim değer endeksi ocak ayında durağan kalmıştır. Dünyadaki bakır fiyatları ise ocak ayında sınırlı ölçüde artmıştır. 2024 Ocak ayında ortalama ihracat birim fiyatları 9,39 dolar/kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni yılda bakır ihracatı miktar ve değer olarak ilk çeyrekte baskı altında kalmaya devam edecektir. Küresel talebin yılın ilk çeyreğinde durağan kalacağı tahmin edilmektedir. Metal fiyatları da bir süre daha aşağı yönlü kalacaktır. 

Alüminyum ihracat miktar endeksi ocak ayında sınırlı ölçüde artmıştır. Değer endeksi ise sınırlı ölçüde düşmüştür. Ocak ayında 88.438 ton ve 368,2 milyon dolar ihracat yapılmıştır. İhracat yıla zayıf bir seviyeden başlamıştır. İhracat değer olarak geçen yılın da altındadır. 2023 yılının tamamında gerileyen ihracat birim fiyatı yeni yıla da düşüş ile başlamıştır. 2024 Ocak ayında ihracat birim fiyatı 4,16 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı ilk çeyrek döneminde metal talebinin zayıf kalacağı tahmin edilmektedir. Toparlanma ikinci çeyrekte beklenmektedir. İhracat endeksi performansını yeni yılda daha çok talep tarafı belirleyecektir. Diğer yandan Alüminyum fiyatları da bir süre daha zayıf kalacaktır.

Armatür ihracat miktar endeksi ocak ayında gerilemiştir. Böylece miktar endeksinde 2023 ekim ayında başlayan düşüş yeni yılın ilk ayında da sürmüştür. Ocak ayında ihracat 48.248 ton olmuştur. 306,5 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Değer olarak düşüş miktar ve ihracat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanmıştır. 2024 Ocak ayında ihracat birim fiyatı 6,35 dolar/kg seviyesine inmiştir. İhracat birim fiyatları yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı ile yüksek kalmaya devam etmektedir. İhracat birim fiyatlarının zayıflayan talep koşullarına rağmen yüksek seviyelerinde kalması ümit vermektedir. İhracatın miktar olarak gelişmesini yeni yılda pazarlardaki talep koşulları belirleyecektir. Küresel talep tarafı yeni yılın ilk çeyreğinde zayıf kalacaktır.

Döküm ihracatı miktar endeksi ocak ayında çok sınırlı ölçüde gerilemiş, değer endeksi ise sınırlı ölçüde yükselmiştir. Ocak ayında 153.103 ton ve 906,6 milyon dolar ihracat yapılmıştır. İhracat yıla zayıf talebe rağmen tutunarak başlamıştır. Miktardaki düşüşe rağmen değer olarak artış ihracat birim fiyatındakindeki yükselmeden kaynaklanmıştır. İhracat birim fiyatları yeni yıla da artış ile başlamıştır. Endeks 117,59 puana çıkmıştır. Endeks zirve seviyesine çok yaklaşmıştır. 2024 Ocak ayında ortalama ihracat birim fiyatı 5,92 olmuştur. İhracat birim fiyatlarının yüksek seviyelerde tutunma çabası ihracatı destekleyecektir. Miktar olarak gelişmeleri ise ihracat pazarlarındaki talep belirleyecektir. Durağan talebin yeni yılın ilk çeyreğinde de sürmesi beklenmektedir. 

Hırdavat ihracatı miktar ve değer endeksleri yeni yıla düşüş ile başlamıştır. Ocak ayında 894,7 milyon dolar ve 337.407 ton ihracat yapılmıştır. Hırdavat ihracat birim değer endeksi ocak ayında yükselmiştir. Böylece ihracat birim değer endeksi uzun soluklu bir gerileme eğilimi sonrası yeni yılda artış göstermiştir. İhracat birim fiyatı 2024 ocak ayında 2,65 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. Hırdavat ihracat performansı dalgalanma göstermektedir. Talepte henüz kalıcı bir iyileşme yoktur. İhracat birim fiyatları da dalgalanmaktadır. Yeni yılın ilk çeyreğinde talebin ve fiyatların zayıf kalacağı tahmin edilmektedir.

Mutfak eşyaları ihracat miktar endeksi ocak ayında önemli ölçüde gerilemiştir. 2020 mayıs ayından sonraki en düşük ihracat gerçekleşmiştir. 98.960 ton ihracat yapılmıştır. Mutfak eşyaları ihracat değer endeksi ocak ayında düşmüştür. İhracat 408,0 milyon dolar olmuştur. İhracatın miktar olarak düşüşü değer olarak ihracatta gerilemeye neden olmuştur. Miktar tarafında talepteki belirsizliğin etkisi ile düşüşler sürmektedir. Mutfak eşyaları ihracatında son iki ayki düşüşler talepteki kırılganlığı göstermektedir. Yeni yılın ilk çeyrek döneminde pazarlardaki yavaşlama eğilimi sürecektir. Görece yüksek fiyatlar korunmaya çalışılacaktır.

 

DİĞER PROJELER

Yabancı Öğrenci Projesi
Detaylı Bilgi
İDDMİB Kobi İhracat Mentorlüğü
Detaylı Bilgi
Genç İhracatçılar Projesi
Detaylı Bilgi
Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/