Sosyal Medya

Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

Haberler ve Duyurular

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisinin, transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, anılan Yönetmeliğin 76’ncı maddesindeki koşulları sağlayan yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağladığı ifade edilmektedir. 

Anılan yazıda devamla, nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla, ülkemizin her noktasından gümrük idaresine getirilmeden açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın, ihracatçı firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilmesi ve bu tesiste gerekli işlemlerin gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebilmesini teminen düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamayı detaylı bir şekilde açıklamak üzere hazırlanan "Kolay İhracat Noktaları" konulu 2021/8 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza "https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler"adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.


DİĞER HABERLER

Destek Üst Limitlerinin Güncellenmesi
Destek Üst Limitlerinin Güncellenmesi
Detaylı Bilgi
Avrasya Ekonomik Birliği’nin Gümrük Vergisi Muafiyeti Uygulaması
Avrasya Ekonomik Birliği’nin Gümrük Vergisi Muafiyeti Uygulaması
Detaylı Bilgi
Abastur 2024 Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Nakliye Hizmeti İhalesi Hk.
Abastur 2024 Nakliye Hizmeti İhalesi
Detaylı Bilgi
Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/