Sosyal Medya

Üyelik

Üyelik

Üyelik

Nasıl Üyel Olurum?

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'ne üye olmak için buraya tıklayarak üyelik başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra taahhütname ile birlikte formun da çıktısını alıp firma kaşesi ve ilgili yetkilinin imzası ile onaylayarak Genel Sekreterliğimize veya irtibat büromuza teslim etmeniz gerekmektedir. İlgili belgelerin tesliminden sonra üyeliğiniz gerçekleştirilecektir.

Üyelik Şartları ve Bilgilendirme

 • Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.
 • Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta vb) tam ve düzgün bir şekilde doldurunuz.
 • Halen genel sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe, taahhütname ve imza sirküleri fotokopisi ile diğer birliklerimize üye olabilirler.
 • Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname ve vekilin imza sirküleri taranarak ilgili alana yüklenecektir.
 • Giriş aidatı her birlik için 200 TL' dir.
 • Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.
 • 2016 yılından itibaren ihracatı kayda aldırmak, birlikler tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak veya üyesi olduğu birliğin genel kuruluna iştirak etmek üzere başvuranların talepleri, var ise daha önceki yıllarda tahakkuk etmiş borçları, bu borçlara ilişkin gecikme faizleri ve cari yıla ait yıllık aidat tahsil edilerek yerine getirilir.
 • Daha önce genel sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için üyeliğinin açtırılmasına ilişkin dilekçe, imza sirküleri ile birlikte 200 TL giriş aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.

İstenen Belgeler

 • BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME: (Sitemizden online olarak doldurulmaktadır)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ
 • GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER İÇİN: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
 • ESNAF VE SANATKARLARİÇİN: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "FaaliyetBelgesi”
 • JOINT VONTURE -KONSORSİYUMLAR İÇİN: Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi
 • VERGİ LEVHASI: Barkodlu Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi
 • İMZA SİRKÜLERİ: (Fotokopisi)
 • Vekaletname ile üyelik yapılması halinde vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri fotokopisi
 • NOT: (Fotokopisi) İstenilen evraklar online form doldurulurken ilgili alanlara eklenecektir.

Üye Yıllık Aidatları Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 6. Maddesinin 3. Fıkrasının e bendinde üyeler "Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle (Değişiklik: 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı RG) yükümlüdür.” hükmü amirdir.

Aidatın Yatırılacağı Hesap

https://immib.org.tr/tr/uyelik-yillik-aidatlar-ve-hesap-numaralari

Üye Borç Sorgulama

Diğer taraftan kuruma olan güncel borcunuzu öğrenmek için
http://www.immib.org.tr/tr/online-islemler-uyelik-bilgi-ve-borc-sorgulama.html
linkini kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.

Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/