Destek Yönetim Sistemine Kayıt Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, İhracat ve Hizmet Sektörü destekleri (Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Destekleri, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Yurtdışı Birim, Marka, ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, TURQUALITY®'nin desteklenmesi, Tasarım Desteği, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi ve Hizmet Sektörüne yönelik TURQUALITY®'nin desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi vb.) Dahilde ve Hariçte işleme Rejimi, Vergi, Resim, Harç istisnası Belgesi ve Belgesiz İhracat Kredileri Programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine (DYS) İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat:2019/7) 03/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.


Anılan Tebliğ'e göre İhracat ve Hizmet Sektörleri Destekleri, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Vergi, Resim, Harç istisnası Belgesi ve Belgesiz İhracat Kredileri programı başvuruları Yararlanıcı ve Kullanıcı tanımlanmasına müteakip DYS üzerinden yürütülecek olup, 31.03.2020 tarihinden itibaren ilgili desteklere ait sistem modüllerinin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açılarak devreye alınmaya başlanmasıyla birlikte, destek başvurularının sadece DYS üzerinden kabul edilmesi öngörülmektedir. Bu nedenle, destek başvurularının sadece DYS üzerinden kabul edilmeye başlanacağı zamana kadar, yararlanıcıların ihracat işlemlerini gerçekleştirdiği üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine yapacakları DYS tanımlama ve yetkilendirme başvurusu ile kendilerini yeni sisteme zamanında tanımlatmaları gerekmektedir.


Bu itibarla, Birliğimize üye firmalarımızın devlet yardımı başvurularına ilişkin yeni sisteme geçiş sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, www.immib.org.tr internet sayfamızdaki https://www.immib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-devlet-yardimlari-destek-yonetim-sistemi-dys-destek-yonetim-sistemi-dys.html linkinde detayları yer alan açıklamalar doğrultusunda, ilişikte yer alan dilekçenin ekinde gerekli doküman ve evraklardan oluşan DYS tanımlama ve yetkilendirme başvurularını KEP aracılığıyla Birliğimizin immib@hs01.kep.tr KEP adresine eksiksiz bir şekilde yapmaları büyük önem arz etmektedir.


Bilgilerinize sunarım.

 

Ek: DYS Tanımlama Ve Yetkilendirme Dilekçe Örneği (1 Sayfa)