Güney Afrika Metal Ambalaj Sektörü

Sayın Üyemiz,

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından ülkemizin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, üye firmalarımıza yeni ihraç pazarları kazandırılması, Türk ambalaj sektörü firmalarının bilinirliğinin arttırılması amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ" kapsamında döküm sektörüne yönelik faaliyet gösteren üyelerimizin katılımı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayı alındığı takdirde, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ticaret heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu heyet kapsamında ziyaret edilen ülkelerde yerel danışmanların desteği ile heyete katılan firmaların profiline uygun (B2B) ikili iş görüşmeleri ve sektörel kuruluşlarla görüşmeler organize edilecek olup, bahse konu ticaret heyetine katılmak isteyen firmalarımızın, ekte yer alan başvuru dosyasındaki formları eksiksiz doldurması ve 13.03.2020 tarihine kadar aşağıda iletişim bilgileri yer alan kişilere e-posta yoluyla iletmeleri hususunda bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

 

ÜLKE

HEYET TARİHİ

HEYET KATILIM BEDELİ

SON BAŞVURU TARİHİ

İLGİLİ KİŞİ

İtalya

23-26 Haziran 2020

1. Temsilci: 950 USD
2. Temsilci: 900 USD

13.03.2020

 

derya.dincer@immib.org.tr

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

  1. Taslak Program (1 Sayfa)
  2. T.C. Ticaret Bakanlığı Başvuru Ek C2 formu (1 Sayfa)
  3. T.C. Ticaret Bakanlığı Başvuru Ek C3 formu (1 Sayfa)
  4. Taahhütname (1 Sayfa)
  5. Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu (1 Sayfa)

 

ÖNEMLİ NOT

  1. Söz konusu Sektörel Ticaret Heyetleri "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği” tebliği çerçevesinde; şirket ortağı ya da şirketin SGK'lı çalışanı katılımcılar heyete iştirak edebilecek ve % 60 oranında desteklenecektir. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen heyet fiyatlarına dahil olan hizmetler; Matchmaking/B2B (ikili iş görüşmeleri), konaklama, ulaşım ve transfer hizmetleri, gerekli görülen tanıtım çalışmaları ve organizasyon hizmetleri ile toplantı salonu, tercüman ve ikramlardan oluşmaktadır.
  2. Birliğimizce düzenlenecek heyetlere katılım sınırlı sayıda olup, kontenjandan daha fazla başvuru yapılması durumunda heyet katılım bedelinin yatırılması ve heyete ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim tarihi esas alınacaktır.
  3. Ödemelerin 14.03.2020 tarihine kadar aşağıdaki hesaba yapılması gerekmektedir.

 

Banka

Iban No

Şube

Hs. No.

Döviz

VAKIFLAR BANKASI T.A.O

TR36 0001 5001 5804 8000 6451 37

383 GÜNEŞLİ

00158048000645137

USD