Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen Devlet Yardımlarına ilişkin mevzuatlarda son dönemde yapılan değişikliklerle; destek ve harcama başvurularına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla başvuru merciinin (İhracatçı Birlikleri/Bakanlık) KEP adresine iletilmesi ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”   standartlarına uygun Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) kullanılarak oluşturulan elektronik imza (e-imza) ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların uzantılarının. pdf veya pdf.imz olması düzenlemesi 01.04.2018 tarihinden itibaren yapılan destek başvuruları için zorunlu hale getirilmiştir.

http://www.immib.org.tr/tr/gundem-kepport.html linki üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmekte olup, konu destek ve harcama başvuruları açısından önem taşımaktadır.

Saygılarımızla.