Avustralya Karantina Önlemleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, “Kahverengi Kokarca Böceği – Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” ile mücadele kapsamında Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı, 1 Eylül 2019 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olan ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 33 farklı ülkeden Avustralya'ya getirilecek muhtelif Armonize Sistem Fasılları kapsamındaki eşyaların sevk edilmesinden önce deniz taşıtlarına yönelik olarak zorunlu tutulan arındırma işlemini yerine getirecek firmaların bahse konu program içerisinde Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı'na başvurmalarının gerekli olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Avustralya Fedetal Hükümeti Tarım Bakanlığı'nın web sayfasında (http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs)
BMSB ile mücadele kapsamında zorunlu tutulan arındırma işlemlerini sağlayacak firmalar için geliştirilen programın detaylarının yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarım.