MAKSDER toplantısından 'birliktelik' çıktı

Mobilya aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) yetkilileriyle sektörün sorun ve beklentilerinin görüşülmesi amacıyla, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) bir toplantı düzenledi. Toplantıda, İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği (İMMİB) bünyesinde organize edilen tasarım yarışmaları kapsamında, 2017 yılında BAKİEL sektörüyle ilgili bir konsept oluşturulması kararlaştırıldı ve bu konuda MAKSDER'le işbirliği yapılabileceği karara bağlandı. MAKSDER üyeleri kendi bünyelerinde altı yıldır tasarım yarışması düzenledikleri için bu kapsamda sponsor arayışında olduklarını belirterek, İDDMİB'in bir katkısının olup olamayacağı sorusuna yanıt aradı. Ayrıca URGE faaliyetleri, eğitimler ve diğer konularda da işbirliğine gidilmesinin faydalı olacağının altının çizildiği görüşme kapsamında MAKSDER üyelerinin ve sektörün GTİP bazlı resmi ihracat rakamlarının çıkarılmasının mevcut durumunun analizi için faydalı olabileceği ifade edildi. Gündemdeki konulardan biri de MAKSDER üyelerinin birlik faaliyetlerinden yeterince faydalanamadıkları ve devlet teşvikleri konusunda gereken bilgiye sahip olmadıklarıydı. Bu bazda fuar destekleri, pazar araştırmaları ve Turquality ile ilgili MAKSDER üyelerine Ekonomi Bakanlığı'nın da dahil olduğu eğitimler verilmesi değerlendirildi.

LOBİ ÇALIŞMALARINA MAKSDER DE DAHİL EDİLECEK

Toplantıda, MAKSDER üyesi firmaların mobilya sektörü olarak genel bir tanım içinde algılanırken 'mobilya aksesuarları'nın kendi başına bir sektör olduğu belirtilerek, bir birliktelik yaratılabileceği vurgulandı. İthalattaki koruyucu önlemler, ihtisas gümrüğü uygulaması ve gümrük vergileri gibi konularda İMMİB'e resmi olarak başvurulduğu takdirde, taleplerinin aktarılması ve sürecin takibinin sağlanabileceği belirtildi. Çin mallarının AB üyesi ülkeler üzerinden ülkemize sokulmasının sektöre zarar verdiği ve önlem alınması için girişimlerde bulunulması da görüşülen konular arasındaydı. Görüşmede AR-GE merkezleri kurulması amacıyla gerekli asgari çalışan sayısının 50'den 30'a indirildiğini ama küçük ölçekli firmalar için bu rakamın hala yüksek olduğunun ve sayının 15'e düşürülmesi için Sanayi Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması konusunda İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz destek verileceğini kaydetti. Çelik saca getirilmesi istenen antidamping uygulamasındaki güncel durumun değerlendirildiği toplantıda, lobi çalışmalarına MAKSDER'in de dahil edilebileceği söylendi. Bu noktada Başkan Mertöz, yüzde 10 ek gümrük vergisi konulmak istendiğini, ancak önemli girişimlerle bunun önüne geçildiğini, halihazırda yürürlükte olan yüzde 9-10 gümrük vergisinin de fazla olduğu için düşürülmesi adına resmi taleplerin iletildiğini aktardı.

KARAR VERİLDİ!

Mobilya aksesuarları sektörünün toplam ihracat verileri İMMİB tarafından çıkarılarak MAKSDER'e sunulacak

MAKSDER ithalat-ihracat rejimi ve gümrüklerdeki uygulamalar hakkındaki sorun ve taleplerini birliğe bildirecekler

Dernek olarak ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilebilmesi için konu başlıkları birliğe aktaracaklar

MAKSDER bünyesinde yürütülen tasarım yarışmalarına İDDMİB sponsorluğu konusu değerlendirilecek. Birçok dernekten bu tarz talepler geldiği için ayrım yapmanın doğru olmayacağı, ancak bir sonraki İDDMİB yönetim kurulu toplantısında gündeme getirileceği karara bağlandı.