İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Hakkımızda

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği


...

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği sektörün önde gelen firma ve dernek temsilcileri ile yapılan toplantı ve çalıştaylarda ihracatı geliştirecek öneri ve faaliyetler değerlendirilmekte ve hayata geçirilmek üzere çalışmalar yürütmekte ve sektörlerde yaşanan sorunları tespit ederek çözüm üretmektedir.


İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak, alt sektörlerimizle ilgili yapılan çalışmalarımız ve genel kapsamları aşağıdaki gibidir.

 • Dünyanın önde gelen sektörel fuarlarına milli katılım organizasyonları düzenlenmesi,
 • Ticaret/ Alım heyetleri ve pazar araştırmaları yapmak,
 • Firmalarımızın dış pazarlara dönük olarak ihtiyaç duydukları eğitimler vermek,
 • AR-GE Proje Pazarı ve Tasarım Yarışmaları düzenleyerek, sanayici-akademisyen-öğrenci ve girişimcileri yenilikçi ve ilerici projelerde buluşturmak, sektörümüzün yeni değerler kazanmasını sağlamak
 • Üyelerimize sektörel ve ülke bazlı raporlar hazırlanması,
 • Sektörel UR-GE projeleri ve toplantılar düzenlemek

Alt Sektörlerimiz;

 • Alüminyum
 • Armatür 
 • Bakır
 • Döküm
 • Ev ve Mutfak Eşyaları
 • Metal Ambalaj
 • Metal Hırdavat
 • Yapı Malzemeleri

Alt sektörler ve Birlik faaliyetlerini içeren tanıtım-bilgilendirme broşür, dergi ve kataloglarımı ilgili sektör uzmanları tarafından hazırlanmakta olup, yeni gelişmelerden üyelerimizi haberdar edebilmek adına alanında uzman kişiler ile seminer ve eğitimler düzenlenmektedir. Diğer taraftan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları ve Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışmalarıyla ülkemizdeki tasarım algısını arttırarak katma değerli ürün tasarlama ve geleceğe yönelik değer katımı yönünde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılında Birliğimize düşen 25 Milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için T.C Ticaret Bakanlığı ve Devletin diğer yetkili kurumları tarafından ortaya konulan “İhracatta Atılım” projelerine Metaller Sektör Şubesi üye firmalarımızla katılım sağlamakta ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi çalışmalarına başlanmış olup, ihracatımızın artırılmasını teminen benzer projelerde de iştiraklerimiz devam edecektir.

İDDMİB
Hakkında Kanun

Pdf İndir (8 Mb)

İDDMİB
Hakkında Yönetmelik

Pdf İndir (8 Mb)