Sosyal Medya

Ev ve Mutfak Eşyaları Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti

Ev ve Mutfak Eşyaları Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti
National Participation

Ev ve Mutfak Eşyaları Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti

Ev ve Mutfak Eşyaları Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti

Sayın Üyemiz,

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 24ncü maddesi kapsamında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) işbirliği ile Ev ve Mutfak Eşyaları sektörüne yönelik olarak T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması halinde 12-16 Kasım 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan’a sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu heyet kapsamında heyete katılan firmaların profiline uygun ikili iş görüşmeleri ve sektörel kuruluşlarla görüşmeler danışmanların desteği ile organize edilecek olup, bahse konu ticaret heyetine katılmak isteyen firmalarımızın, ekte yer alan başvuru formlarını eksiksiz doldurmaları ve 12 Eylül 2022 Pazartesi 17:30’a kadar Birliğimize e-posta vasıtasıyla ([email protected]) iletmeleri hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Önemli Not: Katılımcı Türk firmalarının sayısında alt sektörler bazında ve toplam katılımda kontenjan bulunmaktadır. Aşağıdaki linkte bulunan başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak başvurunun zamanı, katılım bedelinin yatırılması ve başvuru formlarının tarafımıza zamanında iletilmesi hususlarına göre başvurular değerlendirilip kabul edilecektir.

 

Ekler:

1. Başvuru Yönergesi (1 Sayfa)

2. Taslak Program (1 Sayfa)

3. Katılımcı Şirket Talep Formu EK C-1 (1 Sayfa)

4. Taahhütname (1 Sayfa)

5. KVKK Rıza Formu (1 Sayfa)

Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/