Sosyal Medya

İDDMİB Kobi İhracat Mentorlüğü

İDDMİB Kobi İhracat Mentorlüğü

İDDMİB Kobi İhracat Mentorlüğü

İDDMİB KOBİ İHRACAT MENTÖRLÜĞÜ PROGRAMI
İDDMİB Kobi İhracat Mentörlüğü Programı, ihracata yeni başlamış veya başlamayı planlayan üye firmalarımıza ihracat sürecinde bilinmesi gereken temel konularda danışmanlık verilmesine yönelik tasarlanan bir destek programıdır. Konusunda Uzman Danışmanların Firmalarla birebir çalışarak firma içi süreçlerinin iyileştirilmesi ve firmaların düzenli ve sürekli ihracata hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu projenin 4 yıl süresince 3 aylık periyotlarla yapılması, her 3 ayda bir yeni firmaların projeden faydalanması hedeflenmektedir. Her 3 aylık dönemde ortalama 15 firmanın danışmanlık alabileceği planlanmaktadır. 4 yıl sonunda toplam en az 240 kobi düzeyindeki firmanın destekleneceği öngörülmektedir.
Proje Kapsamında Seçilecek Firma Kriterleri
-İDDMİB Üyesi
-KOBİ olma kriterlerine uygun*
-Üretici (İDDMİB iştigal alanındaki ürünleri üreten veya ihraç eden)
-İhracata yeni başlamış veya düzenli ihracat yapmayan
-Yabancı dil bilen 1 personeli olan (tercihen)

Firmalar arasından seçim yapılacaktır.

*KOSGEB’e göre  250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca başvuru yapan firmalar, Birliğimizce projeyi yürütmek üzere hizmet alınacak Danışman Firma tarafından mülakata tabi tutularak önceliklendirilmeleri sağlanacaktır.

Proje Kapsamında Verilecek Danışmanlık Hizmeti 
Program kapsamında ihracatta temel bilgiler, ihracat planlaması ve yurt dışı pazarlama  konusunda  firmalara  en az 42 saat süre ile  birebir danışmanlık hizmeti verilecektir. 
İşin Kapsamı aşağıdaki konulardan oluşacaktır.
Ön değerleme çalışması yapılarak firmanın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, ihracat kabiliyeti ve kapasitesinin analiz edilmesi,
Bu çalışma kapsamında ortaya çıkacak sonuçlara göre organizasyonel ve operasyonel yapının oluşturulmasına ve/veya efektif hale getirilmesine yönelik firma yönetimine önerilerde bulunulması, 


Üretim süreçleri konusunda mentörlük verilmesi (ARGE ve ÜRGE konusunda farkındalık oluşturulması),
İhracat pazarlama, operasyon süreçleri ile; Teslim şekilleri, Alıcılarla Yapılan Sözleşmeler, Ödeme sistemleri, Temel Kambiyo Taahhüt İşlemleri, Dökümantasyon, Akreditif metinleri konularında bilgilendirme yapılması ve önerilerde bulunulması,
Uygun koşullu finansman imkanları konusunda bilgilendirme ve önerilerde bulunulması,
Hedef pazarların ve pazara giriş alternatiflerinin nasıl araştırılacağına ilişkin bilgilendirme yapılması, alternatif önerilerde bulunulması,
Potansiyel alıcılarla ilgili nasıl bilgi edinileceği konusunda ücretli veya ücretsiz alternatif istihbarat kaynaklarına ilişkin bilgilendirmelerde ve önerilerde bulunulması, 
Uluslararası Markalaşma çalışmaları yapılması ,
Konvensiyonel ve Dijital Bütünleşik Pazarlama Araçları konusunda farkındalık kazandırılması,
Nakliye, gümrükleme süreçlerinin gözden geçirilerek bu alanda hızlı, etkin ve güvenli bir yapının kurulmasına yönelik önerilerde bulunulması,
Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ihracat destekleri ve teşvikleri ile ilgili bilgilendirme yapılması,
 Başta alacak riski yönetimi olmak üzere firmanın ihtiyacına göre karşı karşıya kalınabilecek risklerin yönetebilmesine yönelik çözümlerin sunulması,
Danışmanlık sürecinde proje kapsamındaki firmalarla online ve yüz yüze toplantılar, firma merkezini ziyaret ve süreçlerin tespiti/analizi yapılacaktır. 
Her 3 aylık periyotlar sonunda danışmanlık verilen her bir firma için etki analizi gerçekleştirilerek, ölçümleme yapılacaktır.

DİĞER PROJELER

Genç İhracatçılar Projesi
Detaylı Bilgi
Yabancı Öğrenci Projesi
Detaylı Bilgi
Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/