Sosyal Medya

Yabancı Öğrenci Projesi

Yabancı Öğrenci Projesi

Yabancı Öğrenci Projesi

Uluslararası Öğrenci Projesi

Ekonomik gelişim ve kalkınmada büyük hedefleri olan bir ülke olarak Türkiye’nin ihracattaki dinamizmini sürdürmek adına Uluslararası Öğrenci Projesi çalışması oluşturulmaktadır.

İhracatçılarımızın artık tek bir coğrafyaya veya tek bir bölgeye odaklanması ihracat açısından risk teşkil etmektedir ve Uluslararası Öğrenci Projesiyle Demir ve Demir Dışı Metaller ve tüm sektörler için mümkün olduğunca pazar çeşitlenmesini arttırmayı hedeflemekteyiz.

Ülkemizde eğitim gören yabancı öğrenciler için İhracatçılarımızın da desteğiyle sektörümüzde öğrencilerimize istihdam imkânı sağlayarak sektör ve pazar hakkında eğitilmeleri planlanmakta bunun yanı sıra İhracatçılarımızın da öğrencilerimizin temsil ettiği ülkenin pazarı hakkında bilgilerinin artırılması planlanmaktadır. Böylece Türkiye pazarını tanımış çalışma tecrübesi edinmiş öğrencilerimizin Ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile iş yapma kolaylığının arttırılması ve ihracatımıza katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu öğrencilerin kendi ülke dillerinin yanında Türkçe, İngilizce gibi yabancı dilleri de etkili bir şekilde kullanmaları ayrıca hedef ülkenin coğrafya ve kültürünü de yakından tanımaları hedef pazarlara penetrasyon adına daha etkin olacaktır.

Bununla birlikte tüm dünya genelinde geniş bir öğrenci yelpazesine sahip olmamız, firmalarımızın dış ticaret departmanlarında, yurtiçinde üretilen ürünlerin teknik ve teorik sunumları, pazarlanması açısından o ülkeyi dışarıdan keşfetmek yerine içeriden ülkenin dilini, kültürünü ve coğrafyasını bilen biri tarafından, bir lobi faaliyeti oluşturarak ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi adına da faydalı olacaktır.
 
Devlet ve vakıf üniversitelerimiz dahil olmak üzere 195 ülkeden toplam 260.289 öğrenci Türkiye’de eğitimlerini almaktadır. İstanbul başta olmak üzere Eskişehir, Ankara, Karabük illerimizde söz konusu öğrencilerin yüzde ellisi eğitim almaktadır. Nüfus yoğunluğumuzun az olduğu Bayburt, Kilis, Gümüşhane illerimizde 1.287 öğrencimiz bulunmaktadır.

İhracatı sürdürülebilir kılmak, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay artışını istikrarlı hale getirmek, İhracatçılarımızın ve Türkiye’nin dünya pazarlarında tanınırlığını arttırmak adına Uluslararası Projesi’ni sunmaktayız.

Nüfusu En Fazla İller
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
 
İstanbul 76.478
Ankara 17.018
İzmir 5.048
Bursa 6.213
Antalya 3.742

 

Nüfusu En Az İller
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
Tunceli 107
Bayburt 134
Ardahan 106
Kilis 926
Gümüşhane 227

 

***İstanbul Aydın Üniversitesinde: 5.110 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir.

DİĞER PROJELER

Genç İhracatçılar Projesi
Detaylı Bilgi
İDDMİB Kobi İhracat Mentorlüğü
Detaylı Bilgi
Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/