Sosyal Medya

TR-METALENDEKS Şubat Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Şubat Raporu Duyurusu

TR-METALENDEKS Şubat Raporu Duyurusu

TÜRKİYE METAL SANAYİ İHRACAT ENDEKSİ 5 AYLIK GERİLEMEYE SON VERDİ

İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan, Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi, «TR-METALENDEKS» şubat ayı sonuçları açıklandı. Buna göre İhracat Endeksi şubat ayında 5 ay süren gerileme sürecine son verdi ve artış gösterdi. Ocak ayı endeksinde ilk toparlanma işaretleri alınmıştı. Toparlanma işaretlerinin şubat ayında endekse yansıdığı görüldü.

Küresel Ekonomide Toparlanma İşaretleri Artıyor

Şubat ayında küresel iktisadi faaliyetlerde toparlanma işaretleri artmıştır. Nitekim küresel PMI verisi 50,0 puandan şubat ayında 50,3 puana yükselmiştir. Böylece küresel sanayi PMI verisi Ağustos 2022’den bu yana ilk kez 50 puanı aşmıştır. Üretim PMI verisi 51,2 puan olarak gerçekleşmiştir ve üretim artışını göstermiştir. Alınan iç siparişler uzun süre sonra 50 puanı aşarak 50,4 puan olmuştur. Alınan ihracat siparişleri PMI verisi ise 48,8 puandan 49,4 puana çıkmıştır. Küresel sanayideki bu genel toparlanmaya karşın bölgeler arasında farklılıklar devam etmektedir.

Euro bölgesinde PMI verisi 46,6 puandan 46,5 puana inmiştir. Euro bölgesinde üretim ve alınan siparişler PMI verileri de halen daralma bölgesinde kalmaktadır. Almanya’nın PMI verisi 45,5 puandan 42,5 puana inerek son beş ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. 

ABD’de PMI verisi şubat ayında 50,7 puandan 52,2 puana çıkmıştır. Üretim PMI verisi 2022 mayıs ayından sonraki en yüksek seviyeye çıkmıştır. Sanayide yeniden büyüme süreci görülmektedir. 

Çin ekonomisi şubat ayı genelinde geleneksel yeni yıl tatili ile kapalı kalmıştır. Geri dönüş sonrası ekonomide zayıf faaliyetler ve özellikle gayrimenkul sektörü kaynaklı sıkıntılar devam etmektedir. Çin sanayi PMI verisi şubat ayında 50,8 puandan 50,9 puana çıkmıştır. Üretim ve alınan siparişler durağan kalmıştır.

PMI verileri açıklanan 46 ülke içinde Hindistan, Rusya, Brezilya, Endonezya ve Meksika PMI verileri oldukça yüksek gerçekleşen gelişen ülkeler olmuşlardır. 

Küresel PMI verisi içinde tüketim, ara malı ve yatırım malları grupları bulunmaktadır. Her üç mal grubunda da PMI verileri şubat ayında 50 puanın üzerinde ve büyüme alanında gerçekleşmiştir. Ara malları PMI 49,9 puandan 50,2 puana çıkmıştır.     

Mart ayında büyük merkez bankalarının faiz indirimelerine ilişkin olarak verecekleri mesajlar mart ayı içinde beklentilerde ve iktisadi faaliyetlerde iyileşmelere yol açacaktır.

Jeopolitik Riskler Halen Çok Canlı

2024 yılında jeopolitik riskler ekonomideki toparlanmanın önündeki en önemli tehditler olarak görülmektedir. Ortadoğu’da ramazan ayı öncesi İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanmaya çalışılmaktadır. Ateşkes sağlanamaz ve İsrail ramazan ayında güney Gazze’de Refah bölgesine saldırı düzenler ise çatışmanın genişleme riski artacaktır. Enerji fiyatlarında da artışlar olabilecektir.

Diğer yandan Batı’nın Rusya’ya karşı ekonomik ve mali yaptırımları giderek genişlemekte ve daha etkili olmaktadır. Rusya’nın uluslararası ödeme sistemlerini kullanarak yapacağı tüm sınır ötesi ödemeler engellenmektedir. Tüm ülke finansal sistemleri yaptırım riski ile karşı karşıyadır. Muhtemelen Rusya’nın ihracat ve ithalat olanakları daha da sınırlanacaktır.   

TR-METALENDEKS  5 Ay sonra Şubat Ayında Yükseldi  

Metal sanayi ihracat miktar endeksi şubat ayında yükselmiştir. İhracat miktar endeksi 5 aylık düşüşün ardından ilk kez şubat ayında artmıştır. Pazarlarda durgunluk ve zayıf talebin sürmesine rağmen miktar artışı başarı olmuştur. İhracatçılar şubat ayında diğer yandan yüksek maliyet artışlarına, jeopolitik gelişmelerin etkilerine ve TL’deki değerlenmeye uyum sağlamaya çalışmıştır.

Metal sanayi ihracat değer endeksi şubat ayında yükselmiştir. Değer endeksi de 5 aylık gerileme ardından şubat ayında artış göstermiştir.  İhracat değer endeksindeki artışın nedeni ihracatın miktar olarak artışıdır.

Metal sanayi ihracat birim değer endeksi şubat ayında çok sınırlı ölçüde düşmüştür. İhracat pazarlarında fiyatların düşürülmesi baskısı ile dünyada zayıf metal fiyatları sürmektedir.

İhracat birim fiyatları ocak ayında 4,39 dolar/kg iken şubat ayında 4,35 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında metal fiyatlarındaki zayıf görünüme ve talepteki düşüşe rağmen ihracat birim fiyatlarında tutunma başarısı sağlanmıştır. 

Metal ihracatı değer olarak miktar ve fiyat gelişmelerine bağlı kalmaya devam etmektedir. Yurtdışı pazarlardaki zayıf talep yeni yılın ilk çeyrek döneminde de belirleyici olmaktadır.  Metal sanayi ihracat endeksi yeni yıla küresel pazarlardaki durgunluk ile başlamıştır. İhracat pazarlarında talep yeni yılın ilk çeyreğinde de görece zayıf kalacaktır. İhracat birim fiyatları da baskı altında kalmaya devam edecektir. İhracat birim fiyatlarında artışı eğilimi korunmaya çalışılacaktır. İkinci çeyrek için toparlanma beklentisi bulunmaktadır. Jeopolitik riskler ve etkileri yakından izlenecektir.

İhracat Beklenti Endeksinde Henüz Kalıcı İyileşme Yok

İhracat Beklenti Endeksi 2024 Şubat Sonuçları henüz kalıcı bir iyileşme beklentisi olmadığını göstermektedir.

Alınan ihracat siparişlerinde düşüş şubat ayında yavaşlamıştır. İlk iki ayda ihracat siparişleri düşüşü yavaşlamıştır.  Yılın ilk iki ayında alıcıların fiyat baskısı ve fiyat indirim talepleri devam etmiştir. Buna rağmen şubat ayında da alınan siparişlerde ihracat birim fiyatları sınırlı ölçüde yükselmiştir. 

Alınan ihracat siparişlerindeki kar marjları artan küresel rekabetin de etkisiyle gerileme eğilimi içindedir. Şubat ayında kar marjlarında düşüş yavaşlayarak sürmüştür. Alınan ihracat siparişlerinde tahsilat süreleri şubat ayında çok sınırlı ölçüde uzamıştır. 

Yurtiçinden alınan siparişler şubat ayında yavaşlayarak düşmüştür.  Ekonomide uygulamaya başlanan sıkılaştırma politikalarının etkileri görülmektedir. Üretimdeki gerileme şubat ayında şimdilik sona ermiştir. Üretimde şubat ayında çok sınırlı artış olmuştur.  Türk lirası cinsinden üretim maliyetlerinde artışlar şubat ayında sürmüştür.

Şubat ayında hammadde ve girdi stokları bir önceki aya göre artmıştır. Hammadde ve girdi fiyatlarında artış beklentileri nedeniyle son iki aydır stoklar daha belirgin şekilde artmıştır.   Şubat ayında nihai ürün stokları bir önceki aya göre artmıştır. İç ve dış pazardan alınan siparişlerde küçülmenin önemli ölçüde yavaşlaması ile nihai ürün stoku temkinli bir artış göstermektedir.

Tüm Alt Sektörlerde Şubat Ayı İhracatı Miktar ve Değer Olarak Yükseldi

Bakır ihracat miktar ve değer endeksleri artışlarını şubat ayında da sürdürmüştür. Miktar endeksinde son üç aydır önemli artış yaşanmıştır. Endeks uzun süre sonra 100 puanın üzerine çıkarak 104,63 puan olmuştur. Şubat ayında ihracat 19.755 ton olmuştur. Aylık ihracat 182,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki bakır fiyatları şubat ayında sınırlı ölçüde düşmüştür. Buna bağlı olarak birim değer endeksinde de sınırlı düşüş yaşanmıştır. İhracat birim fiyatları şubat ayında ise 9,23 dolar/kg olmuştur. Küresel talebin yılın ilk çeyreğinde durağan kalacağı tahmin edilmektedir. Metal fiyatları da bir süre daha aşağı yönlü kalacaktır. 

Alüminyum ihracat miktar ve değer endeksler şubat ayında sınırlı ölçüde artmıştır. Böylece miktar endeksi iki ay üst üste yükselerek yeni yıla olumlu başlangıç yapmıştır. Şubat ayında 90.604 ton ve 374,4 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Miktar olarak ihracat geçen yılın da üzerindedir. Dünya alüminyum fiyatları şubat ayında sınırlı ölçüde düşmüştür. Pazarlarda ihracat birim fiyatlarında baskı artarak sürmektedir. Buna rağmen birim fiyatları yükselmiştir. İhracat birim fiyatı uzun süreli düşüş eğilimi ardından 2024 Şubat ayında 4,36 dolar/kg olmuştur. 2024 yılı ilk çeyrek döneminde metal talebinin zayıf kalacağı tahmin edilmektedir. Toparlanma ikinci çeyrekte beklenmektedir. İhracat endeksi performansını yeni yılda daha çok talep tarafı belirleyecektir. Diğer yandan Alüminyum fiyatları da bir süre daha zayıf kalacaktır.

Armatür ihracat miktar ve değer endeksleri şubat ayında yükselmiştir. Miktar ve değer endeksleri 5 aylık düşüş ardından ilk kez şubat ayında yeniden artmıştır. Şubat ayında 54.267 ton ve 343,3 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Değer olarak artışta miktardaki yükseliş belirleyici olmuştur. Şubat ayında ortalama ihracat birim fiyatı 6,33 dolar/kg olmuştur. İhracat birim fiyatları yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı ile yüksek kalmaya devam etmektedir. İhracat birim fiyatlarının zayıflayan talep koşullarına rağmen yüksek seviyelerinde kalması ümit vermektedir. Küresel talep tarafı yeni yılın ilk çeyreğinde zayıf kalacaktır.

Döküm ihracatı miktar ve değer endeksleri şubat ayında yükselmiştir. Şubat ayında 162.522 ton ve 949,8 milyon dolar ihracat yapılmıştır. İhracat geçen yılın da üzerindedir. İhracat yeni yılda zayıf talebe rağmen artış göstermektedir. Miktardaki artış değer olarak artışı desteklemiştir. İhracat birim fiyatları ise sınırlı ölçüde düşmüştür. Ortalama ihracat birim fiyatı şubat ayında 5,82 dolar/kg olmuştur. İhracat birim fiyatlarının yüksek seviyelerde tutunma çabası ihracatı destekleyecektir. Talepte durağanlığın yeni yılın ilk çeyreğinde de sürmesi beklenmektedir. 

Hırdavat ihracatı miktar endeksi şubat ayında sıçrama göstermiştir. Değer endeksi ise önemli ölçüde yükselmiştir. Değer olarak artışta miktardaki sıçrama etkili olmuştur. Şubat ayında 993,5 milyon dolar ve 400.531 ton ihracat yapılmıştır. Miktar olarak ihracatta sıçrama yaşansa dahi talep tarafında belirsizlikler sürmektedir. Şubat ayında ihracat birim değer endeksi 2022 mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. 2024 Şubat ayında ise ihracat birim fiyatı 2,48 dolar/kg olmuştur. Pazarlarda yüksek rekabet ve alıcıların fiyat indirim talepleri ile zayıf metal fiyatları etkili olmaktadır. Yeni yılın ilk çeyreğinde talebin ve fiyatların zayıf kalacağı tahmin edilmektedir.

Mutfak eşyaları ihracat miktar ve değer endeksi şubat ayında yükselmiştir. İhracat miktar endeksi yeniden 100 puanı aşmıştır. 111.896 ton ihracat yapılmıştır. İhracat 465,2 milyon dolar olmuştur. İhracatın miktar olarak artışı değer olarak ihracatta yükselişe neden olmuştur. Mutfak eşyaları ihracat birim fiyatı 2024 Şubat ayında sınırlı ölçüde yükselmiş ve 4,16 dolar/kg olmuştur. Mutfak eşyaları ihracatında yeni yılın ilk çeyrek döneminde pazarlardaki durgun eğilim sürecektir. İkinci çeyrekte talepte toparlanma işaretleri beklenmektedir. Görece yüksek fiyatlar korunmaya çalışılacaktır.

DİĞER PROJELER

Yabancı Öğrenci Projesi
Detaylı Bilgi
Genç İhracatçılar Projesi
Detaylı Bilgi
İDDMİB Kobi İhracat Mentorlüğü
Detaylı Bilgi
Site Design & Technology by
http://sirius.com.tr/